Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності (1998)

3.3. Основні напрями обґрунтування підприємницької концепції

У більш стислому вигляді (особливо для випадків санації підприємства) концепцію доцільно обґрунтувати за такими основними напрямами: оцінка комерційної системи, ситуація з прибутком, рівень витрат, валовий дохід; майно; фінансування, спосіб приватизації, основні засоби для здійснення концепції, узагальнення результатів.

Оцінка комерційної системи також реалізується за кількома напрямами (рис. 3.2).Кожен з названих напрямів повинен містити концепцію, обов’язкові умови її впровадження, а також необхідні засоби й оцінку. Так, наприклад, треба оцінити наявність нових технологій, «ноу-хау», можливість їх впровадження й очікувані результати; під час оцінки системи закупок — з’ясувати види необхідних матеріалів, цінові переваги за різних форм забезпечення матеріальними ресурсами та обґрунтувати можливість зниження витрат матеріалів у перспективі.

Аналіз і оцінка виробництва зумовлюють визначення рівня використання виробничих потужностей та можливості збільшення власної доданої вартості. Маркетингова діяльність оцінюється з позиції розширення ринків збуту. Оцінка управління й організації потребує обґрунтування нових, адекватних ринковим умовам систем. Реалізація концепції підприємства вимагає відповідного рівня менеджменту, тому оцінка відповідності його певним умовам має бути здійснена конкретно, для кожного структурного підрозділу організаційної системи управління.

Оцінку очікуваного прибутку можна зробити, якщо провести аналіз товарообороту в цілому і окремих продуктів та виявити обсяг можливих замовлень, ретельно дослідити стан конкуренції на всіх ринках аналогічної продукції, а також розробити заходи для розширення сегментів ринку.

Загальна оцінка повинна базуватися на пошуку можливих шляхів збільшення прибутку (табл. 3.1).У плані витрат визначені основні елементи витрат, результати діяльності підприємства і концепція розвитку персоналу (табл. 3.2).Важливе значення має концепція перспектив валового доходу. Йдеться про визначення валового прибутку, величину амортизації, приріст поточних активів, тобто знання того, які фінансові ресурси матиме підприємство від своєї комерційної діяльності. Важливо визначити вартість майна та обґрунтувати фінансування.

Наступна стадія — визначення концепції приватизації. Це може бути структурна перебудова підприємства, виділення окремих підрозділів (створення самостійних компаній) або концентрація деяких виробництв.

Завершує концепцію оцінка її життєздатності, тобто обґрунтування здатності підприємства до санації, визначення можливостей цього процесу та його ефективності, а також оцінка можливостей фінансування і подальшого розвитку.