Інноваційний менеджмент (2004)

10.2. Значення і завдання аналізу попиту на інновації

Аналіз попиту на науково-технічну продукцію - один з найважливіших напрямків в діяльності організацій, що займаються НДДКР.

В умовах ринкової економіки аналіз попиту на науково-технічну продукцію має першорядне значення. Аналіз попиту на нововведення проводиться в наступних напрямках:

1) аналіз потреби в випускається і (або) реалізується нововведення або нової послуги;

2) аналіз попиту на нововведення і пов'язані з ним послуги і вплив на них різних факторів;

3) аналіз впливу попиту на результати діяльності підприємства;

4) визначення максимальної можливості збуту й обгрунтування плану збуту з урахуванням рішення перших трьох завдань, а також виробничих можливостей фірми.

Особливості розвитку нововведень і відмінність їх видів багато в чому зумовлюють специфіку аналізу попиту на них в кожному конкретному випадку.

Перш за все необхідно уточнити, до яких нововведень - базисним або удосконаленим - належить продукція, попит на яку підлягає вивченню. Таку ідентифікацію можна здійснити двома способами:

1) за допомогою побудови кривих життєвих циклів продукції на основі даних про обсяги тривалості її пропозиції або збуту на ринку. Якщо циклічна хвиля укладається в більш високу і термін життя продукції невеликий щодо «великої» хвилі, мова йде про еволюційні або часткових нововведення (див. рис. 10.2).

2) підприємство, що виробляє інноваційну продукцію, проводить порівняльний аналіз параметрів раніше виробленої і нової продукції за певною схемою. При цьому виявляються:

• наявність у конструктивній розробці нового виробу в порівнянні зі старим принципово інших підходів, наприклад невідомих законів і закономірностей;

кількість нових деталей, вузлів у виробі або операцій у технології;

додаткова сума витрат на зміну вироби та її частка у витратах на новий виріб.У результаті такого аналізу нову продукцію можна згрупувати в три групи:

1) раніше не існувала (наприклад, лазерні диски);

2) виробляється раніше, але істотно змінена за матеріалом або конструкційне вирішення (наприклад, електрочайник з елементом харчування, вмонтованим у підставку);

3) що отримала тільки нове оформлення (наприклад, зубна паста в аерозольному виконанні).

Інноваційна продукція дуже різноманітна по формах. Вона може мати натурально-речову форму (наприклад, верстати, товари для населення) або не мати її (ноу-хау, патенти, ліцензії), різнитися за призначенням (для цілей виробництва або кінцевого споживання), видів продукції і т.д. Внаслідок цього аналіз попиту та створення інформаційної бази для його проведення мають специфіку в кожному конкретному випадку.