Інноваційний менеджмент (2015)

Управління персоналом інноваційної організації

Штат науково-дослідницьких компаній та організацій, в більшості випадків, формується з працівників, зайнятих в науковій сфері: розробка новітніх ідей та впровадження нових тем, управління інноваційними проектами, складання звітності та пояснювальних записок, розробка креслень, а також діяльність в інших сферах.

Саме тому, управління персоналом таких компаній може викликати цілий ряд складностей для непідготовлених менеджерів. Серед працівників, зайнятих в науково-дослідницькій діяльності, варто виділити декілька основних спеціалістів: дослідники, техніки, лаборанти, асистенти, а також інші люди, зайняті в цій діяльності. Управління персоналом такого зразку може бути доволі складним завданням для менеджерів, не свідомих в галузі роботи компанії.

Науковими працівниками, як правило, вважають фахівців з різноманітних галузей знань, зайнятих в наукових дослідженнях та розробках новітніх ідей. Творча діяльність таких працівників здійснюється систематично, а її спрямуванням являється збільшення обсягів наукових знань та пошук нових сфер їх прикладного застосування. Ефективність персоналу, зайнятого в науковій діяльності, в основному, залежить від індивідуальних здібностей працівників, а також від рівня їх підготовки та кваліфікації. Згідно з цією особливістю, управління персоналом науково-дослідницьких установ вимагає від менеджерів усвідомлення того, чим саме займається компанія, а також бути доволі знаними у своїй галузі вченими.