Інноваційний менеджмент (2015)

Основні аспекти державної інноваційної політики

Для того, щоб матеріалізувати нововведення і підтримати інноваційні процеси, перед державою стоїть першочергове завдання, що полягає в здійсненні ефективної інвестиційної політики.

Інноваційна політика держави - це стимулювання традиційних галузей в народному господарстві, великих технологічних підприємств і заохочення їх до роботи за допомогою нової технічної бази. Інноваційна політика України має позитивний вплив не тільки на отримання значно більшого прибутку, а і підвищує оборонну здатність нашої держави.
Інноваційна політика держави та основні правові передумови її застосування вже давно закріплені Конституцією, але законодавча база ще недосконала.
Економіка країни перебуває в стадії перехідного періоду, а тому програми, що розробляються на даному етапі, орієнтуються саме на підтримці таких досліджень. Фінансування з боку держави здійснюється по можливості. Наприклад, вже введені індивідуальні гранти окремим економістам, щоб підтримати і поширити нові наукові механізми і методи, що сприятимуть вирішенню деяких проблем в економіці нашої держави. Завдяки такому заохоченню з боку держави, молоді фахівці матимуть можливість здійснювати наукову діяльність. Інноваційна політика України дасть можливість вітчизняним дослідникам вступати в міжнародні наукові спільноти.