Інноваційний менеджмент (2015)

Способи державного впливу на ефективність інноваційної діяльності

Державний бюджет являється головним джерелом фінансування інноваційної діяльності.

Така підтримка вважається ефективною лише у випадку правильного і своєчасного розподілу державних коштів. Для цих цілей утворюються спеціальні фонди, що являються повністю або частково бюджетними.

Інноваційна політика здійснюється завдяки тому, що держава закріпила на законодавчому рівні її поняття та статус. Держава гарантує захист прав наукових співробітників і розробляє ефективні механізми їх роботи.

Інноваційна політика здійснюється також за допомогою впровадження консультативних центрів, основним завданням яких є поширення нововведень. Формування ринку інновацій відбувається за допомогою виставок, бірж, конференцій тощо.

Щоб інноваційна політика і її механізми застосовувались на практиці, держава присвоює почесні звання, а високопосадовці регулярно відвідують провідні промислові підприємства та організації.

Велике значення мають наступні заходи:
- впровадження податкових пільг та зменшення податків,
- пільгове надання кредитів,
- прискорення амортизації,
- фінансовий лізинг,
- франчайзинг,
- страхування ризикованого підприємництва,
- створення фінансово-промислових груп.