Управління бізнесом (2004)

Передмова

Пропонований експрес-курс призначений для підприємців та менеджерів, які відкривають свою справу або вже працюють у бізнесі, а також для викладачів і студентів економічних та управлінських спеціальностей. Структура курсу включає 12 розділів, послідовно розкривають основи науки і мистецтва управління бізнесом, основні характеристики нового управлінського мислення, особливості діяльності підприємств в ринковій економіці, механізм реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності, методи планування бізнесу, основні принципи генерального, фінансового, кадрового та маркетингового менеджменту, ведення бухгалтерського обліку, організації міжнародного бізнесу, а також форми і методи підготовки і підвищення кваліфікації підприємців та менеджерів.

Теоретичний матеріал ілюстрований необхідними малюнками, схемами і таблицями. У кінці кожного розділу наведено контрольні запитання і завдання. Для кращого засвоєння викладається, запропоновані тести і практикуми, а також зазначені джерела, використані при підготовці кожного розділу. Завершують курс резюме, що містить конкретні поради підприємцям, і список рекомендованої літератури для бізнесменів і менеджерів.
← prev content next →