Управління бізнесом (2004)

Джерела

Жиляєв І. Б., Щур А. В. Перші кроки в бізнесі: Довідник. - К.: Лібра, 1994.

Енгстлер П. Ринкова економіка для бізнесменів:

Пер. с нем. - К., 1992.