Управління бізнесом (2004)

Роль менеждмента у зміцненні бізнесу

Менеджер - це людина, яка організує конкретну роботу, керуючись сучасними методами управління. Менеджер не обов'язково є керівником або входить до складу вищого керівництва підприємства.

Менеджери працюють на всіх рівнях управління. Так, на західних підприємствах розрізняють:

top management - вища ланка управління (генеральний директор та інші члени вищого керівництва);

middle management - середня ланка управління (керівники самостійних служб та відділів);

lower management - нижчі ланки управління (керівники підвідділів та інших аналогічних підрозділів).

Менеджмент - специфічний орган функціонуючого комерційного підприємства. Ділове підприємство може діяти тільки через свої органи, а це означає - через керівництво чи менеджмент. Менеджмент ділових підприємств відрізняється від інших видів управління тим, що метою підприємства, а отже, і завданням його управління є виробництво товарів або надання послуг, тобто задоволення потреб клієнтів через ринок. Тому менеджмент комерційних підприємств у всіх своїх рішеннях повинен керуватися економічними міркуваннями. Ефективність менеджменту та діяльності менеджерів можна виміряти лише за допомогою показників економічних успіхів, економічних результатів.

Головне в менеджменті - ставити перед собою цілі, що відповідають інтересам підприємства. Хорошим менеджером вважається сьогодні фахівець, який для свого підприємства створює нові ринки, який не лише пасивно реагує на зміни, але й сам змінює ринок.

Основа менеджменту - це створення рентабельного підприємства на базі наявних людських і матеріальних ресурсів. Менеджмент - це перш за все організація роботи людей, персоналу фірми. Люди є найважливішим елементом всіх процесів на підприємстві. Менеджери повинні постійно мати на увазі не тільки високу рентабельність підприємства, але й проблеми існування своїх співробітників, а також споживачів, заради яких підприємство існує. Успіхи і невдачі підприємства - це в першу чергу успіхи та невдачі менеджменту. Тому, щоб не зіткнутись з типовими, слід користуватись стандартами по їх створенню.