Управління бізнесом (2004)

Глава 7 Фінансовий менеджмент

Дати загальне уявлення про основні правила фінансування підприємств. Запалюватися порядок ведення бухгалтерського обліку. Дати визначення балансової політики підприємства. Визначити основні цілі складання фінансової звітності.

Уявити порядок проведення аналізу річного звіту. Охарактеризувати стратегію заробітної плати на підприємстві.

Ключові слова: фінансування, платоспроможність, рентабельність, бухгалтерський облік, балансова політика, активи і пасиви, фінансова звітність, річний звіт, аналіз балансу, прибуток, інфляція, ліквідність.