Управління бізнесом (2004)

Глава 8 Кадровий менеджмент

Дати визначення понять "кадровий менеджмент", "менеджмент персоналу". Уявити управління персоналом як ефективну підсистему менеджменту малого бізнесу. Показати етапи розвитку менеджменту персоналу. Охарактеризувати професію менеджера персоналу як одну з ключових в системі управління підприємством. Дати короткий опис форм і методів управління персоналом

кадровий менеджмент (менеджмент персоналу), управління персоналом, кадрова політика, планування людських ресурсів, профорієнтація, наймання, відбір, підготовка, адаптація, оцінка, атестація, ротація, ділова кар'єра, управління дисципліною, плинність персоналу, менеджер персоналу.