Управління бізнесом (2004)

Кадровий менеджмент як система

Термін "кадровий менеджмент" трактується досить широко, тому будь-яке його визначення буде недостатньо повним. Загалом можна сказати, що це система поточного та перспективного планування, прогнозування, організації та розвитку персоналу з метою створення високопродуктивних і конкурентоспроможних фірм. Іншими словами, кадровий менеджмент - це система планування, організації, мотивації і контролю персоналу, необхідна для формування та досягнення цілей підприємства.

Розробки кадрового менеджменту націлені на те, щоб працівники могли використовувати весь свій потенціал, всі наявні можливості для підвищення продуктивності праці та якості роботи, були зацікавлені в отриманні підприємством максимального прибутку. Тому головне в кадровому менеджменті - вміння працювати з людьми, правильно їх підбирати і оцінювати, домагатися їх зацікавленість у підвищенні свого кваліфікаційного рівня з метою послідовного поліпшення економічних результатів діяльності організації. Вирішити цю задачу - основна мета кадрового менеджменту.