Управління бізнесом (2004)

Планування людських ресурсів

Розробці фірмової кадрової політики передує структурний аналіз професійно-кваліфікаційного складу працівників. Структурний аналіз персоналу базується на обліку рівня кваліфікації, вікового складу, тривалості трудового стажу працівників, співвідношення чисельності чоловіків і жінок, зайнятих на підприємстві. Важливим елементом цього аналізу є визначення ефективності використання робочого часу, коефіцієнта плинності робочої сили, рівня дисципліни та ін

Після структурного аналізу персоналу здійснюється планування використання людських ресурсів на підприємстві. Спочатку складається баланс безпосереднього продуктивної праці, який визначає розмір трудовитрат, необхідних для виготовлення продукції. Потім встановлюється обсяг трудовитрат в період планування без врахування ступеня завершеності що випускаються виробів. Виходячи з кількості трудоднів, тривалості робочого дня і обсягу трудовитрат в розрахунку на одного робітника, можна легко встановити масштаби використання робочої сили на підприємстві.

Однак жодне підприємство не ізольовано від суспільства. Тому виявлення потенційних можливостей суспільства щодо використання людських ресурсів є важливою умовою коротко-та довгострокового планування. У зв'язку з цим необхідний постійний аналіз прогнозів зайнятості у своїй країні і на міжнародному ринку робочої сили.