library.if.ua

Ціноутворення (2008)

4.4. Непрямі податки при ввезенні товарів

Товари, що ввозяться на територію Російської Федерації, згідно законам РФ «О акцизах» і «Про податок на додану вартість», обкладаються цими непрямими податками, які сплачуються при митному оформленні і включаються в ціну імпортного товару.

Акцизами обкладаються товари і продукція, що є підакцизними при їх виробництві на території РФ (прил. 1).

Сума акцизного податку обчислюється залежно від встановленої ставки.

Якщо ставка акцизу встановлена у відсотках (адвалорная), то суму податку визначають по формулі (4.3):

А = (ТС + ТП + Тсб) х Са / 100

де А– сума акцизного податку, руб.;

Са– ставу акцизного налога,%.

Якщо ставка акцизного податку встановлена в євро (специфічна) за кожну одиницю товару, що ввозиться, то суму податку розраховують по формулі (4.4):

А = Кх Ас х Ке/Кв

де Ас – ставка акцизу, євро.

При комбінованій ставці акцизного податку, поєднуючою адвалорную і специфічну, сума акцизного податку, підмета до сплати, визначається в три етапи:

розраховують суму акцизного податку по адвалорноі ставці;

розраховують суму акцизного податку по специфічній ставці;

в розрахунок береться велика величина акцизного податку, підмета до сплати.

Більшість товарів, що ввозяться, оподатковуються на додану вартість. Ставки ПДВ застосовується у розмірі 10 % і 20 % відповідно до Закону РФ «Про податок на додану вартість».

Сума податку на додану вартість, що сплачується при митному оформленні, бізнес план можливості визначається залежно від обкладення іншими митними платежами.

Для товарів, оподатковуваних митами і акцизами (4.5):

НДСоф = (ТС +ТП +А) х Сн /100

Для товарів, оподатковуваних митами, але не оподатковуваних акцизами (4.6):

НДСоф = (ТС +ТП) х Сн /100

Для товарів, не оподатковуваних митами і акцизами (4.7):

НДСоф = ТСх Сн /100

Для товарів, оподатковуваних акцизами, але не оподатковуваних митними зборами (4.8):

НДС оф = (ТС +А)х Сн /100

де НДСоф– сума податку на додану вартість, сплачена при митному оформленні, руб.;

Перелік продукції і товарів, звільнених від сплати ПДВ, визначений в Законі РФ «Про податок на додану вартість».

Митні платежі (збори, мита, податки) сплачуються декларантами – особами, що здійснюють ввезення товарів. Оскільки при оформленні суми платежів визначають на всю партію, то для розрахунку ціни одиниці товару необхідно сплачену суму розділити на кількість одиниць товару в партії.