Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

7.2. Дохідний підхід до оцінки ринкової вартості нематеріальних активів

Дохідний підхід припускає використання наступних методів:

надлишкових прибутків;

дисконтування грошових потоків;

звільнення від роялті;

переваги в прибутках.

Зазначені методи досить докладно представлені в спеціальній літературі по оцінці майна (активів). Розкриємо тільки метод звільнення від роялті.

Даний метод використовують при оцінці патентів і ліцензій. Власник патенту представляє іншій особі право на використання об'єкта інтелектуальної власності за певну винагороду (роялті). Роялті виражають у відсотках від загального виторгу від продажу товарів, зроблених із застосуванням патентованого кошту. Виходячи з даного методу, вартість інтелектуальної власності являє собою величину майбутніх платежів по роялті протягом економічного терміну служби патенту або ліцензії. Розмір роялті встановлюють на підставі аналізу ринку. Даний метод має ознаки як дохідного, так і ринкового підходів.

Найважливіші етапи цього методу:

становлять прогноз обсягу продажів, по яких передбачаються виплати роялті;

установлюють економічний термін служби патенту або ліцензії;

розраховують очікувані виплати по роялті шляхом визначення відсоткових відрахувань від прогнозного обсягу продажів;

з очікуваних виплат по роялті виключають величину видатків, пов'язаних з використанням патенту або ліцензії (юридичні, організаційні й адміністративні видатки);

обчислюють дисконтовані потоки прибутки від виплат роялті;

установлюють суму поточної вартості потоку прибутки від виплат по роялті.