Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)

3.8.3. Метод комплексних оцінок відстаней проектів в оптимізації портфеля реальних інвестицій

За умов, коли перед інвестиційними аналітиками підприємства стоїть завдання обов'язкового врахування при формуванні портфеля реальних інвестицій таких цільових критеріїв інвестиційної діяльності, як максимізація грошового потоку

D. — окрема відстань у'-го проекту в його і-му оціночному показнику від значення еталона (і = 1, 2, ..., т), коеф.;

а. — коефіцієнт порівняльної значимості і-го показника, коеф.

Результати розрахунків доцільно подавати у спеціальних аналітичних таблицях (див. табл. 3.38).Залежно від обраної інвестиційної стратегії та цілей, яких передбачається досягти в результаті реалізації проекту, підприємство може надавати окремим показникам ту або іншу вагу і, відповідно, отримувати економічно більш обґрунтовані відстані. Це досягається за допомогою коефіцієнтів порівняльної значимості (а), виражених цілими числами, причому найбільш пріоритетним показникам надають менші величини а.

Для підсумкового ранжування інвестиційних проектів необхідно упорядкувати значення К. за зростанням. Найменш віддалений від точки еталону проект отримує найвищу оцінку, а отже, він є найпривабливішим при формуванні портфеля реальних інвестицій.