Ринок цінних паперів (1998)

7.1. Оцінка емітентів та біржових індексів

Рейтингові оцінки компаній

Аналітики фондового ринку постійно відстежують фінансовий стан, оцінюють різноманітні аспекти господарської діяльності і намагаються прогнозувати перспективи розвитку емітентів. Підсумком їх роботи є інтегральні показники — рейтинги, тобто оцінки за класом, рангом чи категорією тієї чи іншої фірми, а також емітованих нею цінних паперів.

Значний іноземний досвід дозволяє виокремити, як мінімум, два підходи до рейтингової оцінки, що базуються переважно на кількісних чи переважно на якісних показниках.

Згідно з першим оцінюють рейтинги тисячі найбільших компаній світу, що публікуються журналом «Бізнес вік», та п’ятисот компаній Європи, що друкуються у газеті «Файненшл таймс». Головним показником при обчисленні рейтингів є капіталізація компаній, тобто сумарна ринкова вартість емітованих фірмою акцій. Крім того, враховуються деякі інші характеристики, які можна розділити за такими ознаками:

результативні показники  розмір обороту чи обсягу продажу, вартість активів тощо;

різницеві критерії  прибуток, власний капітал;

відносні показники  рентабельність основних та оборотних активів, ефективність інвестицій, прибутковість акціонерного капіталу тощо;

показники, що характеризують акції,  дивіденд, коефіцієнт ціна-дохід, балансова вартість акції тощо;

порівняльні критерії,  які характеризують відсоток зростання (приросту) різних параметрів.

Другий підхід використовується у рейтинговій оцінці журналів «Форчун» та «Економіст». Оцінка здійснюється провідними бізнесменами та спеціалістами в галузі економіки, фінансів і управління в балах за такими критеріями (журнал «Форчун»):

якість управління;

якість товарів (послуг) підприємства;

фінансовий стан;

використання ресурсів;

уміння залучати талановитих людей, сприяти їх професійному розвитку та закріпленню на фірмі;

довгострокові капіталовкладення;

здатність до інновацій;

відповідальність перед суспільством та природою.

Американські спеціалісти вважають, що найбільш вагомі критерії оцінки — це якість товарів (послуг), а також соціальна та екологічна відповідальність компанії.

Біржові індекси

Для аналізу та оцінки організаційно оформленого ринку цінних паперів використовуються показники індексного характеру — так звані біржові індекси, що характеризують стан фондового ринку на основі біржових цін і показують тенденцію курсів цінних паперів.

Характеристики біржових індексів наведено в табл. 7.1.Біржові індекси є об’єктом ринкової торгівлі — за ними укладають ф’ючерсні контракти, продають та купують опціони.

В Україні індекси розраховуються та друкуються газетою «Фінансова Україна». Вони визначаються як середньогеометричне від тижневих індексів акцій ( «L» та «S» — індекси, що характеризують відповідно курси купівлі і продажу) та інвестиційних сертифікатів (аналогічно «IL» та «IS» — індекси). Кількість цінних паперів, що входять у базу індексів, обмежена, оскільки існує обмежена кількість ліквідних фондових цінностей. Така обставина поки що не дає змоги використовувати ці індекси для узагальнюючої оцінки українського ринку цінних паперів.