Ринок цінних паперів (1998)

8.1. Основні принципи оцінки акцій

В Україні, на жаль, неможливо користуватися загальновідомими методами оцінки акцій (пакетів акцій), оскільки нині ринок цінних паперів в Україні лише зароджується.

Оцінка акцій, як правило, базується на аналізі та прогнозуванні інвестиційної привабливості підприємства, що включає:

— аналіз ринку підприємства (галузі);

— аналіз господарської діяльності підприємства;

— прогноз майбутньої кон’юнктури ринку і місця підприємства на ньому (у галузі).

Під інвестиційною привабливістю розуміють відповідність підприємства основним цілям інвесторів, що полягають:

у прибутковості;

безпечності;

ліквідності інвестицій.

Хоч інвестиційна привабливість підприємства є основою для аналізу та прогнозування, для оцінки акцій (пакетів акцій) використовуються також і суто специфічні методи.

Логіку оцінки акцій (пакетів акцій) відображено в табл. 8.1.