Ринок цінних паперів (1998)

8.2. Інвестиційна привабливість ринку підприємства (галузі)

Інвестиційна привабливість ринку підприємства (галузі) оцінюється на основі аналізу:

правових особливостей функціонування ринку;

інфраструктури;

обсягів продажу;

конкуренції;

зовнішнього середовища господарювання підприємства.

Основні напрями і послідовність проведення аналізу інвестиційної привабливості ринку підприємства показано на рис.8.1.Правові особливості функціонування ринку

Аналіз досліджує особливості правового регулювання певного ринку:

на галузевому рівні;

на регіональному рівні.

На галузевому рівні аналізуються:

правові вимоги щодо господарської діяльності;

державне ліцензування діяльності та державні обмеження на зовнішню економічну діяльність;

державне регулювання цін, тарифів;

пряма державна підтримка підприємств галузі;

рівень загальнодержавних податків та інших обов’язкових платежів;

антимонопольні вимоги держави;

екологічні вимоги держави.

На регіональному рівні аналіз охоплює:

режим використання території та місцевої інфраструктури;

місцеві податки і збори;

місцеві умови й обмеження щодо господарської діяльності.

Результат аналізу:

оцінка правового клімату в галузі та в регіоні.

Інфраструктура

Інфраструктура аналізується:

— у цілому по регіону;

— за місцем знаходження підприємства з погляду можливостей використання його переваг.

Інфраструктура регіону характеризується:

кількістю залізниць та автомобільних шляхів з твердим покриттям;

наявністю й ефективністю мереж зв’язку;

станом каналів збуту тощо.

За місцем знаходження підприємства вивчаються:

площа земельних ділянок;

географічні особливості (віддаленість від споживачів, постачальників, наявність залізниць, автошляхів, аеропортів, об’єктів водопостачання, енергозабезпечення тощо);

екологічний вплив виробництва на довкілля, і навпаки;

можливості утилізації побічних продуктів і знищення відходів виробництва на місці.

Результати аналізу:

оцінка ступеня розвитку регіональної інфраструктури;

оцінка переваг і недоліків місцезнаходження підприємства.

Обсяги продажу

Аналіз обсягів продажу має завдання:

визначити фактори ринку, що впливають на збут;

кількісно оцінити частку ринку підприємства.

Аналіз факторів ринку, що впливають на збут, має визначити щонайменше:

стадію відтворювального (життєвого) циклу галузі;

прибутковість активів галузі;

прибутковість продажу у галузі;

експортний потенціал галузі;

загальну місткість ринку;

мотивацію споживачів;

еластичність попиту на продукцію галузі;

рівень платоспроможного попиту на продукцію галузі;

умови збуту на ринку;

галузеві ризики;

ситуацію на суміжних товарних ринках.

Кількісна оцінка частки ринку підприємства здійснюється:

за споживачами;

регіональними ринками (внутрішніми та зовнішніми);

продуктами.

Результати аналізу:

кількісна та якісна оцінка факторів, що впливають на обсяг продажу в галузі (на ринку);

оцінка галузевих ризиків;

кількісна оцінка частки ринку підприємства.

Конкуренція

Аналіз конкуренції передбачає:

— аналіз умов конкуренції на ринку продукції підприємства;

— аналіз конкурентних ринків.

Аналіз умов конкуренції на ринку продукції підприємства має завданням дослідити діяльність конкурентів і полягає у визначенні:

основних конкурентів, що володіють найбільшою часткою ринку;

конкурентів, які найбільш динамічно розвиваються;

переваг і недоліків нематеріальних активів конкурентів;

результатів діяльності конкурентів (виробничих і фінансових);

рекламних засобів та збутової організації конкурентів;

НДДКР конкурентів — основних напрямів, обсягів витрат тощо;

бар’єрів для проникнення на ринок і виходу з нього.

Аналіз конкурентних ринків дає змогу оцінити прибутковість, безпечність і ліквідність інвестицій як в акції підприємств галузі, так і в інші інструменти фондового ринку.

Результати аналізу:

оцінка конкурентного напруження на ринку (у галузі);

оцінка ефективності альтернативних способів інвестування.

Зовнішнє середовище господарювання

У ході інвестиційного аналізу ринку оцінюється зовнішнє середовище господарювання підприємства як сукупність факторів, що безпосередньо впливають на діяльність підприємства і, в свою чергу, зазнають впливу з боку останнього.

Результати оцінки:

характеристика зовнішнього середовища за параметрами:

— складності;

— взаємозв’язаності факторів;

— рухомості;

— невизначеності;

— ворожості.