Ринок цінних паперів (1998)

8.5. Оцінка акцій (пакета акцій)

Оцінка вартості акцій (пакета акцій) передбачає визначення загальної вартості підприємства і частки вартості, яку має пакет, що оцінюється. Оцінка вартості підприємства здійснюється на підставі показників капіталізації чи дисконтування прибутку:Оскільки акції та пакети акцій мають власні характеристики, що надають їм особливі якості та впливають на вартість, оцінка враховує:

галузеві особливості акцій;

основні характеристики акцій;

характеристики пакета акцій.

Комплексна оцінка ризиків по акціях (пакетах акцій)

Основні види ризиків по акціях (пакетах акцій) наведено в табл. 8.11.Оцінка галузевих характеристик акцій

Характеристику акцій залежно від галузевої належності підприємства наведено в табл. 8.12Порівняльну характеристику цін на акції залежно від стану галузі зобрежено на рис. 8.9.Оцінка особливостей акцій підприємства

Оцінка основних характеристик акцій підприємства передбачає оцінку:

фінансових показників акцій;

основних характеристик акцій, що визначені залежно від місця підприємства на ринку;

основних характеристик акцій на різних стадіях життєвого циклу підприємства.

У табл.8.13 наводяться основні фінансові показники акцій, що не мають курсової вартості, оскільки не обертаються на фондовому ринку.

Основні характеристики акцій залежно від місця підприємства на ринку і різних стадій життєвого циклу підприємства наведено в табл. 8.14 і 8.15.Залежність цін на акції від місця підприємства на ринку показана на рис. 8.10Залежність цін на акції від стадій життєвого циклу підприємства показана на рис. 8.11.Рейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій підприємства

Узагальнююча рейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій може здійснюватися за критеріями, наведеними в табл. 8.16.Залежність рейтингової оцінки акцій від їх ціни показано на рис. 8.11.Оцінка якостей пакета акцій підприємства

Оцінка якостей пакета акцій підприємства передбачає оцінювання:

структури розподілу акцій підприємства, прав пакета акцій, намірів (інтересів) покупця.

Оцінка структури розподілу акцій підприємства необхідна для визначення кількості дрібних акціонерів, що уможливлює вирішення кількох завдань.

По-перше, визначити розмір контрольного пакета акцій. Залежність розміру контрольного пакета акцій від кількості дрібних акціонерів показана на рис. 8.12По-друге, порівняти розмір контрольного пакета акцій з тим, що виставляється на продаж. Якщо інтереси інвестора полягають у тому, щоб здобути повний контроль над підприємством, то таке порівняння дає змогу:

— оцінити, чи є запропонований для продажу пакет акцій завеликим (замалим);

— оцінити можливості збільшення пакета за рахунок придбання акцій у інших власників;

— оцінити можливості «злиття» пакета з іншими портфельними інвесторами.

По-третє, оцінити залежність вартості пакета акцій від розміру контрольного пакета. Таку залежність показано на рис. 8.13.Оцінка прав пакета акцій здійснюється, виходячи з:

норм Закону України «Про господарські товариства»;

установчих документів акціонерних товариств;

внутрішніх нормативних документів підприємства.

Метою оцінки є передовсім з’ясування:

— впливу власника пакета акцій на рішення загальних зборів акціонерів (отриманням чи створенням блокуючого пакета);

— можливостей участі у спостережній раді, правлінні, ревізійній комісії та впливу на прийняття ними рішень.

Наявність таких можливостей збільшує реальну вартість пакета.

Необхідність оцінки намірів (інтересів) покупця залежить від наявності різних типів інвесторів, які мають власні вимоги до розміру пакета акцій, його прибутковості, ризикованості та ліквідності.

Характеристику основних типів інвесторів та їх цілей наведено у табл. 8.17