Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Д

Декорт

Зниження ціни товару за довгострокову його сплату. Застосовується також у випадку, якщо товар виявляється нижчої якості (або іншого зразка), ніж було передбачено в угоді про поставку.

Делегування влади

Передача частини повноважень керівником своїм підлеглим.

Демонополізація

Усунення державної або іншої монополії, що диктує свої умови ринку.

Демпінг товарний

Експорт товарів за зниженими цінами, тобто нижче за ціни внутрішнього ринку. Один із засобів боротьби за ринки збуту.

Демпірування

Передача частини якої-небудь роботи та повноважень по її виконанню підлеглому.

Департаменталізація

Процес групування робітників організації за окремими підрозділами відповідно до окремих принципів. Залежно від ознаки (принципу), яка покладена в основу Д., розрізняють:

1. функціональну Д.

2. продуктову Д.

3. географічну Д.

4. Д. за споживачами.

Дерево цілей

Графічне подання взаємозв’язків і співпідлеглості цілей і задач однієї або декількох систем.

Диверсифікація

Одночасний розвиток багатьох безпосередньо не пов’язаних між собою виробництв. Д. виробництва фірми означає розвиток у складі фірми або включення в неї декількох безпосередньо не пов’язаних між собою виробництв.

Дизайн

Художнє конструювання предметів народного споживання, проектування естетичної зовнішності промислових виробів.

Дистриб’ютор

Розповсюджуюча організація, підприємство оптової торгівлі засобами виробництва, збутові посередники.

Дисфункціональний конфлікт

Конфлікт, який призводить до зменшення ступеня задоволення працею, послаблення співпраці між групами, зниження ефективності діяльності організації.

Диференціація

Спеціалізація за функціями в межах організації, яка створює разом із її протилежністю — інтеграцією — єдину структуру.

Дочірнє підприємство

Юридично самостійні, але підзвітні головному підприємству.

Діагностика організаційна

Визначення дефектів у системі управління і недоліків режиму функціонування.

Ділова гра

Групова імітація розробки управлінських рішень за заданими правилами в штучно створеній проблемній ситуації.

Дублювання

Одночасне виконання однакових робіт або функцій відносно одних і тих самих об’єктів управління і різними ланками одного і того самого рівня управління незалежно один від одного.