Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

4.3. Моделювання елементів економічної інформації

У процесі перетворення інформації для управлінських цілей часто використовується такий метод наочної інтерпретації інформації як моделювання елементів інформації.

Інформаційна модель — це інтелектуальний засіб, що дозволяє реалізувати інформаційну інтерпретацію згідно із зазначеними вимогами. Моделювання дозволяє умовно відобразити реальні об’єкти і процеси з допомогою мовних, графічних та інших засобів, аби полегшити сприймання та аналіз їх людиною. Моделі допомагають абстрагуватися від деталей і усвідомлювати проблеми.

Існує багато моделей, що відображають різні аспекти реального світу: фізичні — для розуміння фізичних властивостей; математичні, що абстрактно описують світ за допомогою математичних знаків; економічні, що відображають тенденції економіки і дозволяють прогнозувати її розвиток.

Більшість моделей орієнтовані на сучасні можливості комп’ютерів, хоч багато і просто на людину (карта, діаграма і т.д.). Будувати економічні моделі на сучасних комп’ютерах можна виключно на базі економічної інформації кодуванням її і подальшим перетворенням, з використанням аналітичних, статистичних, математичних, графічних та інших методів.

Уже саме зберігання даних про економічний об’єкт з певними їх зв’язками в сучасних комп’ютерах вимагає застосування відповідних моделей. Відомо, що основним сховищем економічної інформації в комп’ютерних ІС є БД. Оскільки моделі БД можуть бути переважно ієрархічними, мережними (сітковими) і реляційними, про що докладніше йтиметься далі, то такими самими можуть бути й зв’язки між елементами даних (див. рис. 6.4).

При інформаційному моделюванні об’єктів відношення між одиницями інформації , з допомогою яких описуються об’єкти та їх властивості, подаються у вигляді різновидів групових відношень, а саме – 1 : 1, 1 : n, n : 1 і m : n.

Прикладом відношення «1 : 1» може бути відношення «номенклатурний номер матеріалу — назва матеріалу».

Прикладами відношень «1 : n» і «n : 1» можуть бути відношення «марка сільськогосподарської машини — номенклатурні номери запасних частин до такої машини» і навпаки.

Відношення «m : n» можна проілюструвати відношенням «марки сільськогосподарських машин — номенклатурні номери запасних частин до таких машин».