Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

8.2. Організація пакетного режиму обробки інформації

Пакетний режим визначає операції та їх послідовність з формування даних в ЕОМ і формування розрахунків безпосередньо на обчислювальному центрі чи відповідною системою.

Пакетний режим використовується переважно на ЕОМ загального призначення (великих ЕОМ), які мають можливість одночасного рішення багатьох задач з одночасним введенням вхідних даних для різних задач, що розв’язуються в порядку черги чи за пріоритетом. Такий режим значно підвищує продуктивність і завантаженість ЕОМ. Але користувач частіше не може втручатися у процес розв’язування задачі.

Технологія перетворення даних полягає в доставлянні замовником на ОЦ (до ЕОМ) необхідних даних, перенесенні, при потребі, даних на машинні носії, розв’язуванні задач у пакетному режимі і видачі результатів замовнику.

Але пакетний режим фактично реалізується і на ПЕОМ. Певним чином при використанні ППП. Тимчасову пакетну обробку даних можна здійснювати з допомогою попереднього створення командних файлів з розширенням «.bat», в яких можна формувати пакет виконуваних програм для обробки необхідних наборів даних. Останнім часом з появою операційних систем типу Windows, OS/2 і т. ін. стало можливим, як і на ЕОМ загального призначення, реалізовувати також багатозадачний режим при обробці даних на ПЕОМ (у тому числі й пріоритетну обробку).

При розв’язуванні задач у пакетному режимі на великих ЕОМ попередньо готується пакет даних і управляючих завдань, а в умовах ПЕОМ — наборів даних і командних файлів. При використанні МS DOS завдання, звичайно, в цьому разі виконуються послідовно.

Якщо окремими програмами, у разі виконання їх у пакетному режимі, передбачені елементи діалогового режиму, то можуть також виконуватися операції, що описані в попердньому параграфі.