Звітність бюджетних установ (2005)

РОЗДІЛ VIІ. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИМИ УСТАНОВАМИ