Бюджетний менеджмент (2004)

4.2. Казначейство, його призначення та функції

Державне казначейство України функціонує починаючи з 1 листопада 1995 року на основі Указу Президента України від 27.04.95 р. № 335/95 "Про Державне казначейство України" та постанови Кабінету Міністрів України від 31.0795 р. № 590 "Питання Державного казначейства". До цього окремої такої служби не існувало. Державне казначейство України було створено на базі Управління виконання державного бюджету та Головного управління обслуговування державного зовнішнього боргу Міністерства фінансів, а також секторів виконання Державного бюджету України, що діяли у складі головних бухгалтерій Мінфіну Автономної Республіки Крим і обласних фінансових управлінь, груп виконання Державного бюджету України бухгалтерій районних і міських фінансових відділів.

Державне казначейство було утворене з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті.

Державне казначейство України створене при Міністерстві фінансів. Воно включає три рівні:

Головне управління Державного казначейства - вища ланка;

його територіальні органи:

- управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - середня ланка;

- відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах - низова (базова) ланка.

На вищу ланку покладається завдання організації здійснення виконання Державного бюджету, контролю за цим, методичного забезпечення роботи даної служби в країні, а також контроль за діяльністю органів Державного казначейства. Відповідно до чинного законодавства Головне управління Державного казначейства України виконує такі функції:

1) організовує та здійснює виконання державного бюджету, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;

2) здійснює керівництво територіальними органами Державного казначейства;

3) веде зведені реєстри розпорядників коштів державного бюджету України, державних позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів Державного казначейства в установах банків;

4) здійснює управління доходами і видатками державного бюджету, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі в іноземній валюті в межах розпису доходів і видатків державного бюджету;

5) здійснює операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду України;

6) організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів державного бюджету, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків;

7) доводить до головних розпорядників коштів і територіальних органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з державного бюджету;

8) організовує розподіл між державним бюджетом та місцевими бюджетами відповідних рівнів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів від зазначених відрахувань;

9) організовує та здійснює взаємні розрахунки між державним бюджетом і місцевими бюджетами;

10) веде зведений бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету на рахунках Державного казначейства;

11) організовує та здійснює збирання, зведення та аналіз фінансової звітності про стан виконання державного та зведеного бюджетів, подає зазначену звітність Верховній Раді України, Уряду України та Мінфіну;

12) здійснює управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом та проводить їх обслуговування відповідно до чинного законодавства (разом з Національним банком і Мінфіном);

13) регулює фінансові взаємовідносини між державним бюджетом і державними позабюджетними фондами, організовує та здійснює контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цих фондів;

14) подає Мінфіну в разі потреби пропозиції про скорочення видатків Державного бюджету;

15) розробляє і затверджує нормативно-методичні та інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів;

16) розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів з питань, що належать до компетенції Державного казначейства;

17) організовує роботу територіальних органів Державного казначейства, пов'язану з дотриманням чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, надходження та використання коштів державних позабюджетних фондів;

18) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів працівників органів Державного казначейства;

19) проводить ревізії діяльності територіальних органів Державного казначейства;

20) установлює зв'язки з міжнародними фінансово-банківськими установами, а також з казначействами інших країн, вивчає досвід організації їх діяльності та готує пропозиції про його використання в Україні.

Відповідно до вказаних функцій структура Головного управління Державного казначейства має такий вигляд:

управління організації, аналізу виконання зведеного бюджету та позабюджетних фондів;

управління прогнозування доходів Державного бюджету;

управління оперативно-касового планування видатків Державного бюджету та між бюджетних розрахунків;

управління;

управління бухгалтерського обліку і звітності;

управління координації і розвитку органів Державного казначейства та методологічної роботи;

управління комп'ютеризації та інформаційних технологій;

управління обслуговування Державного боргу;

контрольно-ревізійне управління;

відділ фінансового забезпечення системи казначейства;

відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

юридичний відділ;

управління справами.

На управління організації, аналізу виконання зведеного бюджету та позабюджетних фондів покладається організація виконання Державного бюджету і здійснення контролю за цим, підготовка пропозицій щодо забезпечення виконання Закону "Про Державний бюджет", здійснення контролю за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фондів, регулювання фінансових взаємовідносин між державним бюджетом і державними позабюджетними фондами, накопичення та аналіз фінансово-економічних та статистичних даних для подання Верховній Раді, Уряду і Мінфіну.

До складу управління входять:

відділ загально-аналітичної роботи та аналізу за виконанням Державного бюджету;

відділ контролю та взаємодій з позабюджетними фондами;

відділ фінансово-економічної статистики.

Управління прогнозування доходів Державного бюджету організовує та здійснює прогнозування доходів, здійснює управління доходами, організовує розподіл між Державним бюджетом та місцевими бюджетами централізованого рівня, відрахувань від загальнодержавних податків зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України. Дане управління складається з:

відділу аналізу та прогнозування доходів Державного бюджету;

відділу організації роботи підвідомчих установ по розмежуванню доходів між бюджетами.

Відділи управління оперативно-касового планування видатків Державного бюджету та міжбанківських розрахунків організовують та здійснюють касове планування коштів Державного бюджету, визначають на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків, доводять до головних розпорядників коштів і територіальних органів Державного казначейства обсяги асигнувань, виходячи з прогнозних надходжень доходів, організовують та здійснюють взаємні розрахунки між Державним бюджетом та місцевими бюджетами централізованого рівня. До складу цього управління входять:

зведений відділ оперативно-касового планування видатків з Державного бюджету;

відділ планування видатків по бюджетних та позабюджетних фондах;

відділ між бюджетних розрахунків.

Операційно-контрольне Управління проводить операції з наявними бюджетними коштами у межах розпису доходів і видатків Державного бюджету, веде зведені реєстри фінансування розпорядників коштів, державних позабюджетних фондів, проводить операції з наявними бюджетними коштами на рахунки територіальних органів Державного казначейства, веде зведені реєстри фінансування цих коштів; проводить операції в іноземній валюті в межах розпису доходів і видатків Державного бюджету.

Управління складається з:

відділу централізованих платежів;

відділу територіальних платежів;

відділу валютних платежів.

У самостійне виділено управління бухгалтерського обліку та звітності. Тут вирішуються питання ведення бухгалтерського обліку видатків бюджету, організації та збирання, зведення відповідних даних; організації та здійснення збирання, зведення та аналізу фінансової звітності про стан виконання державного та зведеного бюджетів, підготовки для подачі зазначеної звітності органам державної законодавчої і виконавчої влади. Ведеться бухгалтерський облік валютних операцій в іноземній валюті і карбованцевому еквіваленті. Здійснюється контроль за надходженням, рухом і використанням позабюджетних фондів, складається зведена звітність.

Дане управління складається з чотирьох відділів:

відділу бухгалтерського обліку і звітності зведеного бюджету;

відділу обліку і звітності Державного бюджету;

відділу бухгалтерського обліку валютних операцій;

відділу звітності державних позабюджетних фондів.

Управління координації і розвитку органів Державного казначейства та методологічної роботи здійснює керівництво територіальними органами Державного казначейства, розробляє нормативно-методичні та інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку і звітності в системі казначейства, установлює зв'язки з міжнародними фінансово-банківськими установами, а також з казначействами інших країн, розробляє нормативно-методичні та інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку і звітності бюджетних установ, що використовують бюджетні кошти та кошти державних позабюджетних фондів. До складу управління входять:

відділ координації і розвитку органів Державного казначейства;

відділ методології бухгалтерського обліку та звітності в системі казначейства;

відділ методології бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних організаціях і установах і позабюджетних фондах.

Відділи управління комп'ютеризації та інформаційних технологій здійснюють керівництво питанням комп'ютеризації основних напрямів діяльності Державного казначейства України; організують у системі Державного казначейства України розробки необхідного інформаційного забезпечення, їх експериментальну перевірку для впровадження; беруть участь у розробці проектів законодавчих актів та відомчих нормативних документів з питань комп'ютеризації діяльності підрозділів Державного казначейства України.

До складу цього управління входять:

відділ організації і координації проектних розробок;

відділ системного аналізу і створення бази даних;

відділ впровадження і підтримки прикладних і системних програм;

відділ комп'ютерної техніки і телекомунікації та обміну інформації електронними засобами.

На управління обслуговування Державного боргу покладається прогнозування Державного боргу, рішення питання про отримання в банківській системі України на договірних засадах внутрішньо річного кредиту у межах, установлених законодавчим актом про державний бюджет на відповідний рік для покриття тимчасових касових розривів державного бюджету.

Дане управління складається з:

відділу державних кредитів та обслуговування Державного внутрішнього боргу;

відділу статистики та прогнозування Державного боргу.

Контрольно-ревізійне управління проводить ревізії діяльності територіальних органів Державного казначейства, перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів у міністерствах, центральних та місцевих органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, установах банків незалежно від форм власності, а також одержує необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок та вимагає усунення виявлених порушень.

До складу управління входять:

ревізійний відділ підвідомчих установ;

ревізійний відділ підприємств, організацій і установ.

Крім підрозділів зазначених управлінь, до складу Головного управління Державного казначейства входять забезпечуючи служби:

відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

юридичний відділ;

управління справами (відділи: загальний, матеріально-технічного постачання, спецвідділ, господарського і технічного обслуговування, машбюро, копіювальне і розмножувальне бюро).

На середню ланку покладається організація та здійснення виконання державного бюджету, ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету на рахунках Державного казначейства, здійснення керівництва територіальними органами Державного казначейства. Коли зазначені територіальні органи Державного казначейства, а також Головне управління Державного казначейства безпосередньо здійснюють операції щодо виконання державного бюджету, вони виконують ті самі функції, що й відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах.

Структура органів казначейства середньої ланки в цілому ідентична структурі Головного управління Державного казначейства, за винятком законодавчої і методичної роботи.

Типова структура головного рівня середньої ланки - управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі включає:

відділ аналізу, регулювання та прогнозування доходів Державного бюджету;

відділ виконання та проведення платежів з Державного бюджету;

операційний відділ;

відділ бухгалтерського обліку і звітності;

відділ комп'ютеризації;

контрольно-ревізійний відділ;

відділ кадрів і спеціальної роботи;

адміністративно-господарський відділ.

Завдання окремих підрозділів органів казначейства цієї ланки в цілому ідентичні функціям відповідних підрозділів Головного управління Державного казначейства.

На низову ланку покладається безпосереднє здійснення операцій щодо виконання державного бюджету. Відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах виконують такі функції:

1) здійснюють виконання відповідних показників державного бюджету та контроль за надходженням, рухом і використанням державних позабюджетних фондів у частині, що визначається Головним управлінням Державного казначейства;

2) забезпечують відповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків державного бюджету:

3) ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з державного бюджету та державних позабюджетних фондів;

4) здійснюють прогнозування та касове планування коштів державного бюджету;

5) розподіляють між державним бюджетом та місцевими бюджетами централізованого рівня відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за затвердженими нормативами, а також перераховують місцевим бюджетам базового рівня належні їм суми коштів від зазначених відрахувань;

6) здійснюють за поданням державних податкових інспекцій повернення за рахунок бюджету зайво сплачених або стягнених податків, зборів та обов'язкових платежів;

7) ведуть бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету за рахунками відділень Державного казначейства;

8) здійснюють збирання, контроль, зведення та подання вищестоящим органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету відповідним регіоном;

9) проводять роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, надходженням та використанням коштів державних позабюджетних фондів у регіоні;

10) передають відповідним державним податковим інспекціям документи про стягнення у безспірному порядку до державного бюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв'язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках державного бюджету;

11) готують і подають вищестоящим органам Державного казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків державного бюджету;

12) забезпечують за дорученнями вищестоящих органів Державного казначейства виконання інших функцій у межах своїх повноважень;

13) здійснюють заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

14) розглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції.

Структурна побудова органів казначейства низової ланки (базового рівня) відображає їх основну функцію - здійснення операцій щодо виконання державного бюджету. Варіант типової структури даних органів передбачає такі підрозділи:

відділ по виконанню і проведенню платежів з Державного бюджету;

відділ регулювання та прогнозування доходів Державного бюджету;

бухгалтерія.

Для виконання покладених на Державне казначейство України функцій йому надаються такі права:

1) відкривати в установах банків рахунки по доходах і видатках державного бюджету;

2) отримувати в банківській системі України на договірних засадах внутрішньо річний кредит у межах, встановлених законодавчим актом про державний бюджет на відповідний рік для покриття тимчасових касових розривів державного бюджету; проводити операції щодо розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу по них;

3) проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, установах банків незалежно від форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів; одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;

4) одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які використовують кошти державного бюджету та державних позабюджетних фондів;

5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих органів державної виконавчої влади підприємств, установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку виконання державного бюджету;

6) припиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ та організацій у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств;

7) вилучати у безспірному порядку у міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі встановленого нецільового та неефективного їх використання.