Бюджетний менеджмент (2004)

11.4. Особливості контролю митних органів за переміщенням через митний кордон України підакцизних товарів

Особливий порядок здійснення контролю митними органами за переміщенням підакцизних товарів через митний кордон України пов’язаний з тим, що у суб’єктів підприємницької діяльності є досить великою зацікавленість в ухиленні від сплати відповідних податків, оскільки рівень оподаткування підакцизних товарів є дуже високим. Отже при ухиленні від сплати цих податків різниця в ціні між оподатковуваним і неоподатковуваним товаром дуже значна і її отримує той, хто не сплатить установлені податки. Саме тому, для підакцизних товарів встановлено більш жорстку систему контролю. Як вже зазначалось вище, пропуск через митний кордон України підакцизних товарів, які ввозяться в Україну суб'єктами підприємницької діяльності, здійснюється за умови подання митниці у пункті пропуску на митному кордоні України попередньої вантажної митної декларації на підакцизні товари, оформленої митницею, в зоні діяльності якої зареєстрований суб'єкт підприємницької діяльності - імпортер таких товарів, зі сплатою під час її оформлення всіх належних платежів (ввізного мита, податку на додану вартість, акцизного та митних зборів).

Розглянемо більш детально цей порядок. Митне оформлення імпорту підакцизних товарів здійснюється виключно в митниці за місцем державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Митне оформлення поза місцем державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності за листами-узгодження забороняється.

Умовою пропуску через митний кордон України підакцизних товарів при їх імпорті є подання прикордонній митниці копії платіжного доручення, авізованого митним органом за місцем державної реєстрації підприємства, на загальну суму обов'язкових платежів, які відповідно до законодавства України повинні бути сплачені до Держбюджету при ввезенні таких товарів у пред'явленій кількості, та акцизної вантажної митної декларації.

Кошти повинні бути перераховані на депозитні рахунки митних органів за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. При цьому сума, яка перераховується на депозитний рахунок митниці, повинна відповідати сумі встановлених податкових платежів, що необхідно сплатити за партію товару, яка буде ввозитися за однією акцизною декларацією. Суми податків перераховуються до Держбюджету після оформлення у повному обсязі вантажної митної декларації на імпорт товару. Копія платіжного доручення авізується начальником митниці або особою, яка його заміщає. Підпис посадової особи засвідчується гербовою печаткою митниці.

Акцизна вантажна митна декларація - це документ, що заповнюється на бланку уніфікованої вантажної митної декларації і містить у собі відомості про вантаж, що буде ввезено на територію України з метою імпорту, та використовується митними органами для посилення контролю за митним оформленням підакцизних товарів. Акцизна декларація оформлюється на одну партію товару. У випадках, коли партія товару ввозиться декількома транспортними засобами в межах одного контракту, інформація про ці транспортні засоби наводиться на зворотній стороні акцизної декларації та завіряється печаткою. Заповнення акцизної декларації не завершує процедури декларування вантажу і тому його невідповідність занесеним до акцизної вантажної митної декларації даних не є підставою для притягнення до відповідальності за контрабанду чи порушення митних правил.

Заповнена акцизна декларація подається у митницю за місцем державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності разом з такими документами:

1) зовнішньоекономічним контрактом;

2) двома копіями платіжного доручення, завіреними суб'єктом підприємницької діяльності, на суму встановлених платежів;

3) примірником заявки-розрахунку з відміткою податкової адміністрації про суму фактично сплаченого акцизного збору під час купівлі марок акцизного збору (по алкогольним та тютюновим виробам).

Всі умови оподаткування і курс валюти Національного банку застосовуються на день оформлення акцизної декларації та фіксуються на момент проставлення митницею штампа "Сплачено".

Інспектори митниці в межах своєї компетенції перевіряють:

- фактичне надходження сум необхідних платежів на депозитний рахунок митниці;

- правильність заповнення акцизної декларації та її електронної копії, проставляючи на ній необхідні штампи відповідно до загального порядку.

У митниці залишається два примірника акцизної декларації, яка знаходиться на контролі до оформлення у повному обсязі суб'єктом підприємницької діяльності вантажної митної декларації на імпорт товару в Україну. Один примірник залишається декларанту. Два примірника акцизної декларації передаються власнику вантажу чи його уповноваженій особі для пред'явлення на пункті пропуску на митному кордоні України.

Підставою для авізування посадовою особою митниці копії платіжного доручення є подання оформленої акцизної декларації. Митниця, де була оформлена акцизна декларація, у термін, що не перевищує 1 доби з моменту оформлення, надсилає електронну копію акцизної декларації до Інформаційно-аналітичного митного управління засобами електронного зв'язку. Інформаційно-аналітичне митне управління проводить узагальнення інформації про оформлення акцизних декларацій, ведення центральних баз даних оформлення імпорту підакцизних товарів на територію України та в термін, що не перевищує доби з моменту отримання інформації про оформлення акцизної декларації, засобами електронного зв'язку передає реєстри акцизних декларацій на прикордонні митниці.

Умовою для пропуску вантажів через митний кордон України з метою імпорту є подання власником вантажу, чи його уповноваженою особою, або перевізником такого вантажу авізованої копії платіжного доручення та двох примірників оформленої у внутрішній митниці акцизної декларації.

Інспектор на пункті пропуску на митному кордоні України перевіряє відповідність вантажу відомостям про нього, зазначеним в акцизній декларації, наявність цієї акцизної декларації в реєстрах, надісланих Інформаційно-аналітичним митним управлінням. Пропуск товарів через митний кордон України здійснюється в кількості, що не перевищує кількості товарів, за які сплачено встановлені платежі.

За відсутності зауважень інспектор виписує документ контролю за доставленням вантажу в митницю призначення, заносить відомості про номер акцизної декларації, транспортного засобу і вантаж до окремого журналу реєстрації транспортних засобів та пропускає вантаж через митний кордон України. Один примірник пред'явленої на кордоні акцизної декларації залишається у справах митниці з відмітками про фактичну кількість товару, що перетнув кордон. В термін, що не перевищує 1 добу з моменту пропуску вантажу прикордонна митниця, на підставі відповідних примірників акцизної декларації надсилає до Інформаційно-аналітичного митного управління інформацію про пропуск вантажу на територію України для проведення централізованого контролю за ввезенням в Україну підакцизних товарів. Другий примірник акцизної декларації з відмітками прикордонної митниці про кількість пропущених товарів та відомостями про надходження інформації з Інформаційно-аналітичного митного управління направляється з вантажем у митницю призначення. Після надходження вантажу в митницю призначення суб'єкт підприємницькій діяльності у встановлений законодавством термін подає до митниці заповнену в повному обсязі вантажну митну декларацію на імпорт товару на територію України.

При зміні умов оподаткування (розмір ставки податку, збору) чи курсу валюти, встановленого Національним банком України імпортер повинен сплатити відповідну суму - різницю між фактично сплаченими сумами податків і зборів та сумами податків і зборів, що підлягають сплаті на момент оформлення вантажної митної декларації на імпорт товару на територію України. Залишки сум податків та зборів, які можуть утворитися внаслідок фактичного ввезення меншої кількості товару, ніж було заявлено в акцизній декларації, за бажанням суб'єкта підприємницької діяльності можуть бути повернуті чи зараховані протягом 10 днів з дати оформлення імпортної вантажної митної декларації у рахунок наступних платежів за рішенням начальника митниці.

Митниця, де було проведене оформлення імпорту товару на територію України, протягом 1 доби з моменту завершення митного оформлення партії товару надсилає до Інформаційно-аналітичного митного управління засобами електронного зв'язку електронну копію імпортної вантажної митної декларації для зняття з контролю відповідної акцизної декларації, після чого ця акцизна декларація знімається з контролю на митниці.

За бажанням суб'єкта підприємницької діяльності акцизна декларація може бути анульована. Для анулювання акцизної декларації суб'єкт підприємницькій діяльності подає до митниці, де була оформлена ця вантажна митна декларація, усі три її примірники та письмову заяву. Інформація про анулювання акцизної декларації у термін, що не перевищує 1 доби з моменту її анулювання пересилається митницею до Інформаційно-аналітичного митного управління засобами електронного зв'язку.

Існують особливості митного контролю за транзитними перевезеннями, оскільки одним з методів ухилення від сплати митних платежів є ввезення товарів на митну територію України в режимі транзиту, який не передбачає сплату цих платежів і в подальшому незаконна реалізація цих товарів на території України.

З метою забезпечення належного контролю за транзитними перевезеннями через територію України, переміщення через митну територію України транзитних підакцизних товарів здійснюється за умови надання власником товарів або уповноваженою ним особою митним органам документів, що підтверджують наявність відповідних фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення, або за умови охорони і супроводження товарів митними органами із залученням у разі потреби підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Власник товару або уповноважена ним особа за своїм розсудом обирає вид заходу, передбаченого законодавством: або надання фінансової гарантії, або охорони і супроводження товарів митними органами.

Розглянемо загальний порядок надання фінансових гарантій митним органам незалежними фінансовими посередниками щодо транзитних підакцизних товарів.

Незалежним фінансовим посередником може бути уповноважена Держмитслужбою юридична особа, зареєстрована в Україні у формі повного або командитного товариства (далі - гарант). Банк чи страхова компанія, що виявили бажання стати гарантом при транзитних перевезеннях підакцизних товарів через митну територію України, для отримання відповідних повноважень, звертаються до Держмитслужби, подаючи при цьому встановлені нормативними актами документи. Після прийняття Держмитслужбою рішення про надання спеціальних повноважень, між Держмитслужбою та гарантом укладається відповідна угода. Крім того, гарант отримує від Держмитслужби довідку про внесення його до Переліку уповноважених банків чи Переліку страхових організацій. Держмитслужба двічі на місяць забезпечує розсилання оновлених переліків до територіальних митних управлінь та митниць.

Надання фінансової гарантії Держмитслужби передбачає безумовне зобов'язання гаранта сплатити митний борг ( тобто митні платежі) у разі невиконання перевізником зобов'язання щодо вивезення товару. Фінансове забезпечення наданих гарантій може провадиться гарантом наступним чином: а) шляхом укладання договорів страхування відповідальності перевізника перед митними органами щодо обов'язкової своєчасної доставки товару до митниці призначення із страховиком; б) шляхом отримання від перевізника застави у розмірі митного боргу; в) шляхом отримання гарантійного листа уповноваженого банку на суму митного боргу. Відносини і порядок взаємодії Держмитслужби та гаранта визначаються генеральною угодою.

Оформлення фінансових гарантій здійснюється перевізником завчасно, до подання товарів до митного оформлення. Товари, щодо яких немає фінансових гарантій на час подання до митного оформлення, затримуються митницею до оформлення таких гарантій. Усі пов'язані з цим витрати (збереження, охорона, стоянка тощо) здійснюються за рахунок перевізника.

Надання фінансових гарантій митним органам обов'язкове для товарів, що ввозяться транзитом на митну територію України під зобов'язання про вивезення незалежно від виду транспорту, яким вони переміщуються, за винятком переміщення:

автотранспортом із застосуванням книжок МДП (CARNET TIR) згідно з Конвенцією МДП 1975 року;

із застосуванням охорони і супроводження митними органами із залученням підрозділів МВС;

трубопровідним транспортом;

фізичними особами в обсягах, які не обкладаються акцизним збором;

каналами поштового зв'язку.

У разі наміру здійснити транзитне перевезення товару його власник або уповноважена ним особа звертається до представника гаранта та у взаємодії з ним обирає один із зазначених вище видів фінансового забезпечення гарантії, що надається гарантом Держмитслужбі.

Для фінансового забезпечення гарантії шляхом надання гарантійного листа банку гарант отримує гарантію уповноваженого Держмитслужбою банку за рахунок перевізника. Для фінансового забезпечення гарантії шляхом застави перевізник згідно з договором застави перераховує гаранту заставу, відповідну сумі митного боргу. Заставлене майно повертається гарантом заставодавцю після повного виконання його обов'язків перед митними органами за підтвердженням митниці призначення на підставі фактичних даних про перетин товаром митного кордону України. У противному разі застава перераховується гарантом пропорційно до невиконаних зобов'язань перевізника митним органам як покриття митного боргу.

Для фінансового забезпечення гарантії шляхом страхування фінансової відповідальності перевізника гарант від свого імені та за рахунок перевізника здійснює укладання договору страхування його відповідальності із страховиком, уповноваженим Держмитслужбою. Термін дії договору страхування, утримання застави або гарантійного листа банку відповідає терміну дії зобов'язань перевізника щодо вивезення товару з митної території України згідно з вимогами митного законодавства. Початок та закінчення зазначеного терміну визначається митницями відправлення та призначення на підставі фактичних даних митниці про перетин митного кордону України товаром без зміни його стану.

У разі порушення перевізником зобов'язань щодо вивезення товару ввезені товари вважаються призначеними до вільного обігу на території України, а гарант забезпечує митним органам повне відшкодування митного боргу. Страховий випадок не вважається таким, що настав, а застава не зараховується на користь митних органів та гарантія не перераховується, якщо перевізник не виконав зобов'язання щодо вивезення товарів за межі митного кордону України внаслідок форс-мажорних обставин. Перелік таких обставин визначається Держмитслужбою.

Під час ввезення товарів на територію України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митниці відправлення на митному кордоні, крім документів, установлених митним законодавством про транзит, оригінал документа, що підтверджує надання гарантом фінансової гарантії Держмитслужбі, а саме гарантійного листа банку або свідоцтва про внесення застави, чи страхового поліса. Гарантійний документ видається перевізнику у чотирьох примірниках - для представників гаранта на митниці відправлення і на митниці призначення та для митниці відправлення і для митниці призначення. Для внутрішньої звітності перевізника залишаються оригінали відповідних договорів, що супроводжують отримання фінансової гарантії.

Згідно з установленими правилами декларант заповнює на митниці відправлення вантажну митну декларацію типу "Транзит", у якій зазначаються суми всіх умовно нарахованих платежів, передбачених для товарів у разі їх вільного використання згідно із законодавством (митний борг), та вид обраної фінансової гарантії. Розмір фінансової гарантії, зазначений у гарантійному документі, не може бути меншим суми умовно нарахованого платежу.

Під час вивезення товарів за межі митної території України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає представнику гаранта на митному кордоні документи, оформлені митницею під час ввезення цих товарів, на підставі яких:

закінчується дія гарантії банку;

представник гаранта повертає перевізнику заставу;

закінчується термін дії страхового поліса.

Як вже було зазначено вище, як альтернатива надання фінансових гарантій власником транзитних підакцизних товарів, можуть застосовуватись охорона і супроводження товарів на підставі добровільного їх обрання власником. Охорона і супроводження товарів є обов'язковими у випадках переміщення алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не позначених марками акцизного збору.

Обрання власником підакцизних товарів або уповноваженою ним особою охорони і супроводження товарів підтверджується укладанням відповідної угоди з митним органом. Угода укладена між власником товарів або уповноваженою ним особою та митним органом може бути кількох видів: на певний період, на певний обсяг вантажів чи одноразова. Плата за митну охорону і супроводження вноситься до або на момент реалізації положень угоди, тобто до або на момент митного оформлення товарів, щодо яких застосовується митна охорона і супроводження.

Охорона і супроводження підакцизних товарів, що переміщуються автомобільним транспортом, здійснюються, як правило, у вигляді ескортування колони транспортних засобів чи поодиноких транспортних засобів підрозділами митної варти за участю, у разі потреби, підрозділів МВС. Кількісний склад групи охорони і супроводження визначається, виходячи з таких положень:

для супроводження поодинокого транспортного засобу без використання автомобілів митниці - 2 чоловіки;

для супроводження колони від двох до чотирьох транспортних засобів без використання автомобілів митниці - 3 чоловіки;

якщо формується колона з 5 і більше транспортних засобів додатково один інспектор на два транспортних засоби.

Крім того, якщо для організації охорони і супроводження використовуються службові автомобілі митних органів - додатково один інспектор-водій для кожного такого автомобіля. Потреба у залученні підрозділів МВС для охорони і супроводження транспортних засобів визначається начальником митного органу і органу внутрішніх справ.

Начальник підрозділу митної варти, виходячи з умов кожного окремого випадку, визначає спосіб охорони і супроводження, уточнює шляхи перевезення товарів, пункти технологічних зупинок, приймання-передачі транспортних засобів і документів, а також вказує порядок розміщення групи охорони і супроводження в транспортних засобах під час руху.

При ввезенні транзитних підакцизних товарів на територію України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митниці на митному кордоні такі документи:

1) Товарно-транспортні накладні на переміщувані товари із зазначенням їх кількості та ваги.

2) Рахунки-фактури чи інші документи, що підтверджують вартість переміщуваних товарів, засвідчені закордонними митними установами на шляху транзиту територією інших держав.

3) Угоду про митну охорону і супроводження (далі - угода).

Угода укладається у трьох примірниках, які розподіляються таким чином:

один для власника підакцизних транзитних товарів;

один для митниці відправлення;

один для митниці призначення.

Останній примірник під час переміщення знаходиться у старшого групи супроводження, і передається ним на митниці призначення посадовій особі, що приймає супроводжувані транзитні товари до митного оформлення. Крім того, у необхідних випадках подається угода про супроводження колони транспортних засобів патрульним автомобілем ДАІ.

4) Заповнені декларантом згідно з установленими правилами примірники вантажної митної декларації типу "Транзит".

5) Інші документи, передбачені чинним законодавством.

Впевнившись, що власник товарів або уповноважена ним особа вибрала охорону і супроводження товарів, інспектор, що проводив митне оформлення цих товарів, викликає начальника підрозділу митної варти та старшого групи охорони і супроводження, і, здійснивши митне оформлення, передає в присутності начальника підрозділу митної варти старшому групи всі оформлені документи на продекларовані товари. При цьому складається акт про передачу супровідних документів на задекларовані товари для зберігання (з детальним їх переліком) у трьох примірниках.

Після завершення митного оформлення інспектор митниці один примірник акта залишає у справах митниці разом з примірником вантажної митної декларації, рахунок-фактури, товарно-транспортної накладної на оформлені підакцизні товари, що переміщуються транзитом. Всі ці документи реєструються в окремому журналі для реєстрації підакцизних товарів, що прямують транзитом, під одним номером. Документи, що підлягають доставленню до митниці призначення, збираються старшим групи охорони і супроводження, і на весь час переміщення перебувають під його особистим наглядом в окремому опломбованому портфелі разом з двома примірниками акта.

Другий примірник акта після повернення групи охорони і супроводження до підрозділу, залишається у справах підрозділу митної варти. Повідомлення про направлення підакцизних товарів, що прямують транзитом, надсилається в той же день до митниці призначення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи інше). Інформація про такі вантажі є першочерговою і пріоритетною.

Напрямок та маршрут руху дотримується старшим групи охорони і супроводження, виходячи з переліку встановлених Кабінетом Міністрів України шляхів транзиту підакцизних товарів та пункту пропуску на митному кордоні, через який буде здійснюватись вивезення цих товарів з митної території України. Цей пункт обов'язково встановлюється митницею відправлення, і зазначається у вантажній митній декларації типу "Транзит". При визначенні пункту та маршруту руху митницею повинен враховуватись напрямок, обраний власником товарів або уповноваженою ним особою.

Митне оформлення транспортних засобів з підакцизними транзитними товарами, щодо яких застосовувалась митна охорона і супроводження, в митниці призначення здійснюється позачергово.

Якщо кількісні та якісні характеристики продекларованого вантажу відповідають тим, що були зазначені при ввезенні товарів на митну територію України, посадова особа митниці призначення приймає рішення про митне оформлення продекларованих товарів та випуск підакцизних товарів, що прямують транзитом, за межі митної території України.

Митниця призначення подає до митниці відправлення інформацію про надходження товарів і документів, доставлених під охороною і супроводженням, на протязі того ж робочого дня, в який здійснено таке доставлення, користуючись каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи інше). Якщо у встановлений термін вантаж не прийшов до митниці призначення, остання негайно надсилає митниці відправлення каналами електронного зв`язку повідомлення про ненадходження вантажу та після уточнення відповідних обставин передає інформацію про порушення зобов'язання про транзит управлінню по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмиткому. Останнє протягом трьох робочих днів від моменту отримання такої інформації надсилає гарантові повідомлення про необхідність сплати гарантійних коштів згідно з умовами відповідних договорів.

У разі порушення перевізником встановлених маршруту та (або) терміну транзиту митниця призначення вживає відповідних заходів, передбачених митним законодавством. При цьому суми отриманих фінансових гарантій не стягуються, а у разі їх попереднього стягнення - повертаються гаранту у встановленому порядку.

У разі зміни перевізником номіналу, цілісного стану та обсягу партії товару митниця призначення разом з представником гаранта, крім заходів, передбачених митним законодавством, складає акт встановленого зразка, на підставі якого митні органи отримують відшкодування із сум фінансової гарантії.

На всіх пунктах пропуску на митному кордоні України створюються комісії з метою забезпечення контролю за доставкою підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України, а також для налагодження оперативної та достовірної передачі інформації про фактичне вивезення таких товарів за межі митної території України. Комісії створюються з числа досвідчених працівників підрозділів Державної митної служби, Міністерства внутрішніх справ і Державної податкової адміністрації. Персональний склад комісій затверджується керівниками регіональних (обласних) підрозділів Державної митної служби, Міністерства внутрішніх справ і Державної податкової адміністрації. Списки членів комісій та зразки підписів членів комісій направляються до Держмитслужби для інформування митних органів на місцях. Робота комісій організовується в постійному цілодобовому режимі, позмінно, по одній посадовій особі від кожного відомства в кожну зміну. Координує роботу комісії представник Державної митної служби. При ввезенні в зону прикордонно-митного контролю пункту пропуску підакцизних товарів, що переміщуються транзитом, інспектор митниці викликає членів комісії та в їх присутності проводить митне оформлення цих товарів згідно з положеннями чинних нормативних актів. За необхідності або на вимогу одного або всіх членів комісії інспектором митниці за їх участю проводиться огляд транспортного засобу з підакцизними товарами.

Після проведення митного оформлення кожен з членів комісії вносить відомості про ввезені підакцизні товари у власний реєстраційний журнал. У реєстраційному журналі митниці всі члени комісії розбірливо проставляють свої підписи і прізвища. На всіх примірниках товаросупровідних документів на транзитні підакцизні товари, поданих перевізником, члени комісії розбірливо проставляють свої підписи і прізвища. Копії завірених підписами членів комісії товаросупровідних документів на транзитні підакцизні товари залишаються у справах митниці і зберігаються не менше трьох років. Після проведення митного оформлення за наявності підписів членів комісії на всіх примірниках товаросупровідних документів митниця дозволяє відправлення транспортного засобу, що перевозить транзитом підакцизні товари, до митниці призначення.

Повідомлення про направлення підакцизних товарів, що прямують транзитом, у першочерговому і пріоритетному порядку надсилається того самого дня до митниці призначення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку тощо). Повідомлення засвідчується власними підписами всіх трьох членів комісії із розбірливим зазначенням прізвища. Копії повідомлення зберігаються в регіональному підрозділі кожного з відомств, співробітники яких задіяні в міжвідомчій комісії, протягом трьох років.

При ввезенні в зону прикордонно-митного контролю пункту пропуску підакцизних товарів, що переміщуються транзитом та надходять з митниці відправлення, інспектор митниці призначення повинен в присутності членів комісії проводити митне оформлення цих товарів згідно з положеннями чинних нормативних актів. За необхідності або на вимогу одного або всіх членів комісії інспектором митниці за участю членів комісії проводиться огляд транспортного засобу з підакцизними товарами. Після проведення митного оформлення кожен з членів комісії вносить відомості про підакцизні товари, що вивозяться за межі митної території України, у власний реєстраційний журнал.

У реєстраційному журналі митниці всі члени комісії розбірливо проставляють свої підписи і прізвища. На всіх примірниках товаросупровідних документів на транзитні підакцизні товари, поданих перевізником або групою охорони та супроводження, члени комісії розбірливо проставляють свої підписи і прізвища. Копії завірених підписами членів комісії товаросупровідних документів на транзитні підакцизні товари залишаються у справах митниці і зберігаються не менше трьох років. Після проведення митного оформлення за наявності підписів членів комісії на всіх товаросупровідних документах митниця дозволяє відправлення транспортного засобу, що перевозить транзитом підакцизні товари, за межі митної території України.

Повідомлення про надходження підакцизних товарів до митниці призначення реєструється в журналі реєстрації одержаних повідомлень про направлення підакцизних товарів, що перевозяться транзитом, та надсилається у першочерговому і пріоритетному порядку того самого дня до митниці відправлення каналами електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку тощо). Повідомлення засвідчується особистими підписами всіх трьох членів комісії із розбірливим зазначенням прізвища. Копія повідомлення долучається до копії відповідного повідомлення з митниці відправлення і разом з ним зберігається регіональними підрозділами кожного з відомств, співробітники яких задіяні в міжвідомчих комісіях, протягом трьох років.

Щодекадно 10, 20 та 30 числа кожного місяця зведені відомості про ввезення підакцизних товарів подаються членами комісії незалежно один від одного до регіональних (обласних) підрозділів відомств для здійснення контролю та підготовки зведеної інформації для центральних установ відомств. Ці відомості не підлягають розголошенню особам, непричетним до здійснення контролю за доставленням підакцизних товарів. Зведена інформація щодекадно відповідно 15, 25 та 5 числа кожного місяця передається регіональними (обласними) підрозділами відомств до центральних установ відомств.

У центральних установах відомств міжвідомча комісія, до складу якої входять посадові особи всіх задіяних відомств (по одній особі від кожного відомства), проводить звірку відомостей, надісланих з регіональних (обласних) підрозділів відомств, та аналіз цих відомостей. При виявленні розбіжностей в наданих відомостях комісією визначаються причини виникнення таких розбіжностей та вживаються заходи щодо їх усунення. На підставі проведеного аналізу готується інформація з висновками та пропозиціями щодо вдосконалення роботи міжвідомчих комісій, яка щомісячно або на окрему вимогу надається кожному з керівників задіяних відомств.

Отримана митницями відправлення від митниць призначення інформація з підтвердженням надходження підакцизних товарів та вивезення їх за межі митної території України відображається кожним членом комісії у власному реєстраційному журналі із зазначенням джерела її отримання (факс, лист, електронна пошта чи інше, каналами митниці, МВС тощо). Копії повідомлень про надходження товарів зберігаються не менше 3 років в регіональних (обласних) підрозділах відомств, задіяних у комісіях.

При виявленні записів про в'їзд в Україну транспортних засобів з підакцизними транзитними товарами, про які протягом встановленого у відісланому повідомленні терміну не надійшло повідомлення з митниці призначення про фактичне вивезення цих товарів за межі митної території України, члени комісії терміново направляють запит до митниці призначення. Митниця призначення негайно після отримання такого запиту повинна надіслати повідомлення, засвідчене підписами всіх трьох членів комісії, про вивезення або про невивезення підакцизних транзитних товарів за межі митної території України.

При виявленні фактів недоставлення підакцизних транзитних товарів до митниці призначення члени комісій на митницях ввезення та вивезення негайно повідомляють про це місцеві та регіональні (обласні) підрозділи своїх відомств для організації оперативних заходів по розшуку транспортних засобів з цими товарами.

При виявленні розбіжностей у записах, що вносяться членами комісій до своїх реєстраційних журналів, які можуть вплинути на достовірність інформації про транзитне переміщення через територію України підакцизних товарів, за рішенням відповідних керівників відомств призначається службове розслідування.

крім транзиту підакцизних товарів через митну територію України, особливу увагу приділяється митному контролю за експортом алкогольних напоїв, оскільки експорт цих підакцизних товарів, як і транзит звільняється від сплати ПДВ і акцизного збору. Тому, для мінімізації податків, підприємці можуть оформити алкогольні напої на експорт, а фактично незаконно залишити його для реалізації на митній території України. Саме з цієї причині, митне оформлення експорту здійснюється в порядку, дещо подібному до транзитного перевезення підакцизних товарів.

Так, підприємства-виробники відвантажують на експорт спирт етиловий та алкогольні напої за умови охорони і супроводження спирту етилового та алкогольних напоїв підрозділами митних органів або за наявності внесеної грошової застави. Грошова застава визначається у розмірі суми всіх податків, зборів (обов'язкових платежів), обчислених у порядку, встановленому для оподаткування цієї продукції у разі її реалізації на території України. Надання грошової застави запроваджується як запобіжний захід, метою якого є дотримання визначених українським законодавством умов експорту спирту етилового та алкогольних напоїв, а також забезпечення внесення передбачених законодавством податків, зборів, обов'язкових платежів (далі - платежі) у разі недоставки товарів, що експортуються, у митницю призначення. У всіх випадках недоставки товарів у митницю призначення в установлені терміни і підтвердження нею цього факту актом відповідної форми товари вважаються вільно використаними на митній території України, тобто такими, щодо яких законодавством установлені обов'язкові платежі. У цьому разі митниця відправлення перераховує заставну суму в розмірі нарахованих платежів на рахунок Держмитслужби України для подальшого перерахування до бюджету відповідно до бюджетної класифікації у визначені терміни.

Грошова застава протягом 5 календарних діб з дати вивезення товарів за межі митної території України повертається власнику товару або уповноваженій ним особі митницею відправлення за його письмовою заявою.