Управління розвитком персоналу (2002)

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ