Економіка зарубіжних країн (2005)

3.5.1. Особливості економічних зв’язків між Україною та США

Розвиток україно-американських економічних відносин на сучасному етапі є досить важливим для двох країн, який нерідко пов’язують в США з подальшим реформуванням вітчизняної економіки. Для України є дуже важливою підтримка США в Міжнародному валютному фонді, ГАТТ/СОТ та інших наднаціональних структурах. Крім цього, досить значущим для України є стимулювання залучення в її економіку прямих іноземних інвестицій, за об’ємами яких США посідають перше місце серед інших країн світу. Загальний їх обсяг склав станом на 1.01.2004-1074,8 млн. дол. (Див. рис. 3.3), що становить 16,1% всіх ПІІ. Для порівняння: українські інвестиції в США на той же період склали лише 5,4 млн. дол. (5-е місце), що майже у 200 разів менше за американські інвестиції до нашої економіки. Разом з тим, говорити про суттєве збільшення інвестицій поки що не приходиться. Практично відсутні інвестиції в галузі машинобудування та інноваційний комплекс, натомість найбільші їх обсяги надходять до харчової промисловості (компанія “Пепсі-Кола”), виробництва побутової хімії (“Джонсон та Джонсон”) тощо.

Структура експортно-імпортних операцій на галузевому рівні у цілому відбиває всі особливості торгівлі США з третіми країнами. Сполучені Штати посідають четверте місце (близько 4% товарообігу) в українській зовнішній торгівлі товарами та друге місце в експорті послуг. Загальний же рівень експорту до Америки, як материка, у 2003 році становив 1219,3 млн. дол., імпорт – 1072,3 млн. дол., тобто мало місце позитивне сальдо у 147 млн. дол. Щодо послуг, то відповідне співвідношення становило 259,5 млн. (експорт) та 282,9 млн. (імпорт).Зрозуміло, що левова частка експортно-імпортних операції по лінії Україна – Америка припадала саме на США. Найбільшою проблемою України у зовнішній торгівлі є переважання “сенситивного “ (“чуттєвого”) експорту і перш за все такої продукції як сталь та прокат. Односторонні дії американської адміністрації спрямовані на підтримку своєї чорної металургії (2002-2003 рр.) досить боляче вдарили по українському експорту до США. Відміна дискримінаційних обмежень у торгівлі України та США відповідає інтересам двох країн.