Економіка зарубіжних країн (2005)

5.5.3. Галузева структура господарства

Структура господарства сучасної Великої Британії є у цілому типовою для постіндустріальних країн, в якій на сферу послуг припадає близько 73% ВВП і лише 25,3% - на промисловість та 1,7% на сільське господарство (1998). Подібною до цього є структура зайнятості. Рівень безробіття останнім часом є відносно середнього по ЄС є досить низькими і складає 6-7%. Разом з тим, в країні існують доволі великі регіональні диференціації, які не можуть не турбувати не тільки британський уряд, а й відповідні структури Євросоюзу. Традиційним порівнянням при цьому виступає контраст між Великим Лондоном та островами Скілі, у першому з них виробляться близько 250% від середнього рівня ВВП по ЄС, а в останньому – лише 60-

70%%. Такі диспропорції прослідковуються також в Центральній Англії, на півночі країни та в деяких інших місцях, що дозволило Єврокомісії ідентифікувати їх як депресивні території, які отримуватимуть не тільки підтримку не тільки з боку Уряду, але й з боку численних наднаціональних фондів ЄС.

Промисловість. Ринкова капіталізація найбільших британських компаній станом на 9 березня 2003 року виглядала такою: ВР- 141,6 млрд. дол., Vodafone – 118 млрд. дол., Glako Smith Kline – 101 млрд. дол. вони ж очолювали шістку провідних за торговим оборотом британських корпорацій (Див. табл. 5.4).При аналізі структури національної промисловості, британські економісти нерідко використовують не стільки співвідношення у виробництві ВВП окремих галузей скільки аналіз обробної індустрії за обсягами продаж. У відповідності з цією методикою склад провідних секторів може змінюватися рік від року в залежності від кон’юнктури ринку на окремі товари.

Як і скрізь в Європейському Союзі в Британії існує чотири «сензетивні галузі», які всіляко оберігаються урядом і є високо протекціоністськими у відповідності з національним законодавством, передусім це металургійна промисловість, яка у багатьох випадках має містоутворююче значення у місцях її зосередження, текстильна, розвиток якої пов’язувалася з початком капіталізму, а також вилов риби (він включає також первинну переробку морепродуктів, а тому ці «поверхи» можуть бути віднесені до харчової промисловості), а також сільське господарство.

Упродовж останньої чверті ХХ ст. – поч. ХХІ ст. невпинно зростала питома вага машинобудування, хоча в ньому відбувалися значні структурні зрушення. Так, у підгалузі «Інженерні вироби, машини та інструменти)» у першу чергу виділялося виробництво та продаж автомобілів, які попри все мали тенденцію до зниження (у 1999 році їх було продано на суму 1787 млн. фунтів стерлінгів, а вже у 2001 році – лише на 1492 млн. фунт. стерл.). Проте найбільш значущим для британської економіки є виробництво і продаж двигунів (на суму майже 20 млрд. ф.ст. у 2000-му році), літаків та космічного обладнання (12,8 млрд. ф.ст.), складових моторів та запасних частин для них (8,3 млрд. ф.ст.).

Електротехнічна промисловість (Electrical Goods), чи виробництво електричних товарів, не розглядається в країновій статистиці як складова частина машинобудування, а лише як окрема галузь обробної індустрії, а підгалузями-лідерами в ній є виробництво комп’ютерів (11,7 млрд. ф.ст.), телефонів та телеграфного обладнання (5,5 млрд. ф.ст.), радіотоварів та електроніки (4,9 млрд. ф.ст.). В тім, як випливає з попередньої таблиці, британське машинобудування хоча і носить багато в чому інноваційний характер не є безперечним лідером в європейській економіці, чого не можна сказати про хімічну та нафтопереробну промисловість. Визнаним лідером національної економіки, який посідає п’яте місце в світі (2001) за торговим оборотом є компанія «British Petroleum» - майже 200 млрд. євро. Чисельність зайнятих в ній перевищує 110 тис. осіб. Наступна за нею «авангардна трійка» представлена виробництвом первинних пластмас та пластику (обсяг продажів у 2000-му році становив – 17,4 млрд. ф.ст.), фармацевтичних товарів (8,8 млрд.), органічної хімії (5,4 млрд.).

Виробництво чорних і кольорових металів за останні роки у цілому знижувалося, а обсяг продажу основної продукції складав у 2000-му році лише 4,8 млрд. ф.ст.

Досить сильні позиції має країна і в харчовій промисловості, яка має високодиверсифіковану структуру виробництва. При цьому слід перш за все виділити діяльність британсько-голландського консорціуму «Unilever», торговий оборот якого дорівнював у 2001-му році 51,514 млрд. євро, а чисельність зайнятих становила 265 тис. найманих працівників.

Сільське господарство. Аграрна галузь у Великобританії є типовою для всього Європейського Союзу, з досить низькою питомою вагою в структурі ВВП та, в цілому, високим рівнем фінансової допомоги з боку Європейського Союзу у відповідності з «Спільною Аграрною Політикою» та дією програми «set-aside», що спрямована на контроль за обсягами продукції, що випускається. Чисельність зайнятих у цьому секторі (2001) становила 184 тис. осіб, проте додатковим людським ресурсом виступали 63,2 тис. сезонних та тимчасових працівників, які залучалися фермерами для збирання врожаю влітку та восени. Для порівняння, у 1990 році чисельність зайнятих в аграрному виробництві становила 273,8 тис. осіб, що досить красномовно говорить про зростання технологічності сільського господарства та збільшення концентрації аграрного капіталу, а відтак й скорочення потреби у додаткових трудових ресурсах.

Кінець 90-х років не був вельми вдалим для аграрного сектору країни. Якщо вирощування пшениці упродовж 1996-2000 рр. залишалося практично без змін (на рівні 15-16 млн. т), то посівні площі, зайняті під цукровий буряк, картоплю та деякі інші культури суттєво скоротилися. Аналогічні зміни сталися також у тваринництві. Так, поголів’я сільськогосподарських тварин у період що розглядається зменшилося: свиней в 1,4 раза, овець в 1,2 раза, великої рогатої худоби в 1,1. Частково це пояснювалося епізоотією так званого «коров’ячого сказу» наприкінці 90-х років ХХ ст., проте справжні причини криються у зміні кон’юнктури (боротьба з холестерином) та реалізацією відповідної аграрної політики ЄС.

У цілому рівень доходів у сільському господарстві упродовж 1995-2000 рр. впав з 5,3 до 1,5 млрд. фунтів стерлінгів, а структурні зміни в аграрному секторі призвели до того, що питома вага продуктів харчування в експорті зменшилася з 4,5% у 1991 році до 2,9% у 2001, в імпорті – з 8,6% до 6,4%.

Сфера послуг. Ця галузь є доволі великою і різноплановою у країні як за чисельністю зайнятих (68,9%), так і за виробленою часткою ВВП – 73% (1998). Враховуючи острівне положення країни досить важливою підгалуззю національної економіки є транспорт, який представлений усіма видами. Після введення в експлуатацію Трансламаншського тунелю (49,4 км) країна отримала прямий вихід до континентальних транспортних сполучень, що суттєво скоротило транспортні витрати експортерів та імпортерів.

Британія посідає одне із перших місць в Європі за розвитком морського транспорту. Однією з найбільших авіакомпаній у світі є «British Airways», яка за протяжність авіаліній є абсолютним європейським лідером. Проте за торговим оборотом (13411 млн. євро у 2001 р.) поступається німецькій «Lufthansa». Разом з тим, загальна світова тенденція на посилення конкуренції між основними авіаперевізниками підштовхує «British Airways» на конгломерацію з іншими партнерами всередині країни, з якими має франчайзінгові угоди (ВМА, BRA, Maersk Air тощо) та за її межами (створення наднаціонального об’єднання з деякими американськими, європейськими, азіатськими підприємствами, що призвело до виникнення нового транснаціонального консорціуму «One World»).

Досить сильними є позиції країни в галузі телекомунікацій. На відміну від абсолютного лідерства у Німеччині «Dеutsche Telecom» та у Франції «France Telecom», «British Telecom» посідає другу сходинку у своїй країні, пропустивши вперед «Vodafone», обсяги торгового обороту яких становили у 2001 році – 33,1 млрд. євро у першої та 36,7 млрд. євро другої, хоча суттєво випереджаючи її за чисельністю працюючих та розмірами отриманого прибутку.

Досить помітними у сфері послуг є банківський сектор, концентрація та централізація капіталу в якому призвела до формування потужних фінансових груп. Приміром «British Banking Groups» за даними на кінець 2002 року мала загальний депозит у розмірі 1318734 млн. фунтів стерлінгів. На другому місці був банк «HSBC» (капіталізація 674 млрд. ф.ст.). Третю сходинку посідає «Royal Bank of Scotland». Питома вага британських банків у міжнародному кредитуванні на поч. ХХІ ст. перевищувала 20%, приблизно стільки ж становить сфера страхування.

Великобританія посідає досить помітне місце і в сфері туризму. Щорічно доходи від цього бізнесу перевищують 26 млрд. фунтів стерлінгів, що поступається доходам Франції, Іспанії проте все одно виводить країну у число одного з європейських та світових лідерів з щорічною чисельністю іноземних туристів у 22,8 млн. жителів (2001).