Економіка зарубіжних країн (2005)

9.6. Розвиток економічних відносин України з новими індустріальними державами

Розвиток дво- і багатосторонніх відносин України з НІК є надзвичайно важливим як для нашої держави, так і для цього мегарегіону світу. Перспективними галузями для співробітництва могли б стати:

торговельно-економічна сфера. Продаж українських технологій, а також сталі, прокату, хімічних товарів; закупівля продукції «тропічного землеробства». Ряд країн – Аргентина, Бразилія, Мексика, Сінгапур, Південна Корея також могли б продавати свої технології в Україну. На галузевому рівні перспективними є авіаційна, енергетична, верстатобудівна, телекомунікаційна та фармацевтична промисловості;

військово-промисловий комплекс. Передбачає не тільки нарощування обсягів торгівлі відповідними технологіями, а й продаж зброї, якість якої давно вже була високо оцінена фахівцями. У зв’язку із цим найбільш цікавим є ринок Південно-Східної Азії, а також деяких латиноамериканських країн;

науково-технічне та технологічне співробітництво включає співпрацю в галузі космічних досліджень (зараз успішно реалізується спільний «космічний проект на бразильському космодромі Алкантара для запуску супутників за допомогою українських ракетоносіїв «Циклон-4», подібні перспективи є також у співробітництві з Чілі та іншими державами тропічної зони. Україна зацікавлена у розвиткові спільних проектів в галузі ядерної енергетики, авіаційному машинобудуванні, оптико-механічних дослідженнях та експериментальному виробництві в них;

гуманітарне співробітництво передбачає з одного боку – залучення студентів з НІК до навчання в українських вузах, з другого – залучення українських фахівців для викладання в різних навчальних закладах країн ПСА та Латинської Америки.

Література (основна)

Економіка зарубіжних країн / За ред. д.е.н. А.С. Філіпенка. – К.: Либідь, 1998. –416 с.

Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник. – М.: Финансы, 1999. – с. 618-638.

Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. Учебник. – СПб.: Изд-во В.А.Михайлова, 2000. – с. 387-402.

The Statesman’s Yearbooks, 2004 / Ed. by B.Turner. – NY – London: Palgrave Macmillan Ltd, 2004. – p. 444-476.

Література (додаткова)

Инвестиционные потребности Индонезии // БИКИ. – 2005. - № 13. – с. 4.

Мусіна Л. Економічна політика і розвиток реформ у Південній Кореї: досвід для України // Економіка України. – 2002. - № 6. – с. 77-85.

Негативные тенденции в южнокорейской экономике // БИКИ. – 2005. - № 3. – с. 1, с. 4.

Прозоровский А. Модернизированный авторитаризм в Индонезии и Южной Корее // МЭ и МО. – 2004. - № 7. – с. 83-92.

Троекурова И.С. Зоны экономического роста и интеграция стран Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии // Вестн. МГУ. Сер. 6 «Экономика». – 2004. - № 4. – с. 17-39.

Федоровский А. Глубокий структурно-финансовый кризис в Республике Корея // МЭ и МО. – 1998. - № 8. – с. 132-136.

Экономика Таиланда до цунами // БИКИ. – 2005. № 1-2. – с. 4-5.