Економіка зарубіжних країн (2005)

РОЗДІЛ 10. ЕКОНОМІКА КРАЇЕКОНОМІКА КРАЇН БЛИЗЬКОГО, СЕРЕДНЬОГО СХОДУ (БН БЛИЗЬКОГО, СЕРЕДНЬОГО СХОДУ (БСС) ТА ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ (ПА)

До країн Близького та Середнього Сходу відносять, як правило, держави Північної Африки, Східного Середземномор’я та Перської затоки. За географічного ознакою до цього мегарегіону також тяжіє Туреччина, східна частина якої мало чим відрізняється від сусідніх з нею Іраном та Іраком. Проте визначаючи її як апліката на вступ до ЄС цю країну варто розглядати всеж-таки як європейську (на зважаючи на те, що більша її частина лежить за межами Європи), що й було зроблено у відповідному розділі книги.

В економічній літературі нерідко вживається також термін «ісламська економіка», під якою, як правило, розуміється не тільки весь арабський схід, а й держави ПСА, переважна більшість населення яких сповідує іслам. Деякі дослідники переконаний, що цей тип господарства включає держави з азійською нафтовидобувною промисловістю, до складу якої включають також Азербайджан та країни Центральної Азії.

Генетично до складу БСС тяжіють також країни Північної Африки, особливості розвитку деяких з них також розглядаються у цьому розділі.