Організація консалтингової діяльності (2000)

Висновки

Зовнішні та внутрішні консультанти мають свої переваги і недоліки, але використання обох видів консультування може бути доцільним у відповідній ситуації.

Залежно від величини, профілю та переліку послуг консультаційні фірми поділяють на багатофункціональні, аудиторсько-бухгалтерські, дрібні та інжинірінгові. Виділяють такі види організаційно-правових форм консалтингових фірм: одиничного володіння, партнерства, корпорації.

Організаційні структури консалтингових фірм відповідають їх розмірам, профілю та видам послуг. Найбільш поширені фірми з лінійно-функціональною структурою управління, в основу якої покладено ієрархічну піраміду. Кожен рівень ієрархії відповідає певній ланці керівництва та співробітників консалтингової фірми, виконує свої функції та має окремі повноваження.

Матрична структура управління використовується фірмами, які виконують водночас декілька проектів, та співробітники яких перебувають у подвійному підпорядкуванні. Структури філіалів консультаційних фірм частіше нагадують звичайні лінійно-функціональні, які є частиною загальної структури міжнародної компанії. Для невеликих консультаційних фірм придатна площинна структура управління.

Управління сучасною консалтинговою фірмою відбувається на основі проектного підходу, змістом якого є планування, організація, стимулювання і контроль окремих консультаційних проектів в умовах обмеженості наявних ресурсів і необхідності їх погодження у часі.

Консалтингова діяльність в Україні лише частково отримала своє юридичне визнання. Чинним законодавством необхідність ліцензування передбачена лише для окремих видів консультаційних послуг, а саме: приватизаційних та постприватизаційних, аудиту, освіти та підвищення кваліфікації.

Питання ліцензування консультаційної діяльності