Організація консалтингової діяльності (2000)

Висновки

Консультаційна пропозиція є документом, який супроводжує первинний контакт та передує остаточній угоді про співробітництво консультанта та клієнта.

Зміст консультаційних пропозицій має бути структурований за наступними розділами: технічним, штатним, кваліфікаційним, фінансовим, які містять інформацію про назву проблеми, стислий план її вирішення, досвід консультантів у вирішенні проблем аналогічного масштабу, визначення ролей та повноважень консультантів та персоналу клієнтської фірми згідно з обраною моделлю консультування, системою контролю та попередньою оцінкою вартості консультування.

Важливим елементом співробітництва є презентація пропозиції клієнту. Для цього консультантові належить не тільки вміти вирішувати конкретні управлінські проблеми, але й відповідно подавати свої думки та викладати їх на папері. На клієнта повинні справити враження як технічний рівень пропозиції, так і ділова форма її подання.

Після обговорення консультаційних пропозицій і досягнення взаєморозуміння консультант та клієнт укладають угоду про консультування.

Угода є документом, що юридично регулює службові взаємини сторін під час виконання консультаційного завдання та містить наступні частини: пропозиції, прийняття угоди, винагороду, правомочність. Дана інформація структурована традиційно для документів даного виду. Однак відповідно до специфіки проблеми, моделі та типу консультування угоди можуть бути декількох видів: угода, що триває; діагностична угода; угода на впровадження; угода з підвищення кваліфікації; проектна угода; угода з розвитку організації; угода з експертної консультації.

Вибір певного виду угоди робиться спільно після прийняття рішення про співробітництво та вдалої презентації пропозицій.