Організація консалтингової діяльності (2000)

Висновки

Впровадження, четверта фаза процесу консультування, — це кульмінація спільних зусиль консультанта і клієнта. До початку впровадження необхідно визначити нові обов’язки співробітників, темпи і терміни здійснення змін, систему контролю та спостереження за ходом впровадження.

Загальною основою моделей здійснення успішних змін є схема, що складається з трьох головних кроків: розмороження, внесення змін та замороження.

За моделлю Ларі Грейнера, здійснення організаційних змін відбувається у шість стадій:

вплив і спонукання до дії;

втручання і переорієнтування на нові цінності;

визначення проблеми та частки персональної участі;

розробка рішень;

експериментування і перевірка;

підтримка і сприйняття змін.

Визначення шести стадій за моделлю Грейнера, не охоплюючи весь процес змін, все ж дозволяє зрозуміти загальний напрямок дій з впровадження.

Процес нововведення викликає опір змінам. Причинами інноваційного опору можуть бути обмежені особисті інтереси, відсутність розуміння і довіри, різні оцінки змін, низька спроможність до змін персоналу та інше.

Основними тактиками подолання опору є навчання і спілкування консультантів з клієнтським персоналом, залучення потенційно опірних співробітників до участі у змінах, ведення компромісних переговорів, маніпулювання і кооптація, а також примус.

Вибір тактики подолання опору залежить від специфіки системи клієнта та інноваційної активності її елементів.