Організація консалтингової діяльності (2000)

Висновки

Завершення консультування передбачає визначення моменту залишення консультантом клієнтської організації. Такий момент може настати, коли заплановану роботу виконано згідно з угодою і допомога консультанта не потрібна. Після завершення роботи клієнт і консультант однаково повинні відчути задоволення від результатів та взаємовідносин, що існували між ними під час співробітництва.

Завершальним документом консультування є підсумковий звіт, метою якого є підсумок співпраці та визначення підстав для визначення консультування ефективним. Результативність консультування пов’язана з певними труднощами. По-перше, необхідно визначити результативність кожної фази консультування окремо та роботи в цілому. По-друге, слід спостерігати процес впровадження рекомендацій та з’ясувати, наскільки організація спроможна утримати новий стан без сторонньої допомоги. По-третє, визначення кількісного ефекту ускладнюється паралельним впливом різних факторів на показники діяльності підприємства. У зв’язку з останнім дуже важко відокремити внесок консультантів від впливу зовнішніх факторів.

Для подолання цих труднощів використовують відповідні коефіцієнти, що визначаються експертним шляхом.

Кількісними показниками результативності консультування є загальний економічний ефект від зміни певного показника, приріст прибутку за період, економія умовно-постійних витрат та інше.

Роботу консультанта можна вважати успішною, якщо рекомендації виявилися прийнятними, консультантам вдалося стимулювати нові ідеї, витрати на консультантів не перевищили запланованих і компанія готова при необхідності знову звернутися до послуг даної фірми.