Система макроекономічного рахівництва (1999)

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РАХІВНИЦТВА