Система макроекономічного рахівництва (1999)

ТЕМА 5. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МЕТОДИ ЇХ ОБЧИСЛЕННЯ В СНР

ТЕМА 5. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МЕТОДИ ЇХ ОБЧИСЛЕННЯ В СНР