Податковий менеджмент (2001)

Тема 10. Контроль податкових органів у сфері майнового оподаткування

Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку з власників транспортних засобів здійснюють податкові органи та державтоінспекції. Податкові органи контролюють справляння цього податку з юридичних осіб, а Державтоінспекції — з юридичних та фізичних.

Контроль юридичних осіб починається в податкових органах з перевірки розрахунку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Термін подання розрахунку — до 15 березня року, наступного за звітним. Увага звертається на повноту і правильність заповнення всіх реквізитів, а також на достовірність ставок, застосованих у розрахунку. Якщо ставки податку встановлені у відносних величинах (наприклад, в ЄВРО, як це було до 1 січня 2000 року), то потрібно перевірити правильність перерахунку відносних величин у гривні. Слід мати на увазі, що перерахунок здійснюється на підставі обмінного курсу НБУ станом на 1 січня поточного року. Податковий інспектор самостійно розраховує суму податку в окремій колонці та виводить відхилення від даних платника.

При перевірці своєчасності сплати податку з власників транспортних засобів до бюджету слід пам’ятати, що чіткі строки сплати даного податку до бюджету законом не встановлені, але вказано, що він має сплачуватися перед реєстрацією, перереєстрацією чи технічним оглядом транспортного засобу. Тож органами ДПІ перевіряється наявність квитанцій (платіжних доручень) про сплату транспортного податку, а також документи, які є підставою для надання пільг.

Під час документальної перевірки насамперед встановлюється достовірність об’єкта оподаткування. Для цього використовуються дані про наявність автомобілів, які значаться на балансі підприємства. Якщо дані про кількість і склад автомобілів на момент перевірки не збігаються з відповідними даними на 1 січня, зазначеними в розрахунку, то перевіряються документи, що засвідчують про придбання автомобілів або їх списання з балансу підприємства. У разі виявлення випадків ненарахування податку на ті чи ті транспортні засоби, що підлягають оподаткуванню, податковий інспектор проводить відповідні коригування суми транспортного податку. Для цього слід користуватися гармонізованою системою опису та кодування товарів «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності». Цей документ допомагає правильно віднести транспортний засіб до об’єкта оподаткування. За ТНЗЕД потрібно визначити код транспортного засобу та зіставити його з кодами, наведеними в статті 2 «Закону про транспортний податок». Таким методом можна перевірити правильність віднесення до об’єкта оподаткування всіх транспортних засобів, що значаться на балансі платника. При документальній перевірці слід також звернути увагу на дату проведення техогляду автомобілів. Якщо для якихось транспортних засобів передбачено проведення більш як одного техогляду на рік, то податок сплачується перед проходженням першого з них.