Податковий менеджмент (2001)

2.2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту (2 год)

Заняття 1

І. Усне опитування.

1. Поняття податкового менеджменту та його складові.

2. Органи управління в сфері оподаткування та їх функції.

3. Державна податкова служба України, її структура, статус, підпорядкування.

4. Правове регламентування діяльності податкових органів.

5. Функції органів ДПС України.

6. Права податкових органів.

7. Відповідальність платників податків.

II. Виконання навчальних завдань.

Література: 1,5; 11; 14; 37.

Тема. Податковий облік. Види перевірок податкових органів (2 год)

Заняття 2

І. Усне опитування.

1. Облік платників податків — юридичних осіб.

2. Облік платників податків — фізичних осіб.

3. Порядок ведення особових рахунків платників податків.

4. Недоїмка: порядок визначення, джерела погашення.

5. Шляхи ліквідації податкової заборгованості.

6. Види перевірок податкових органів.

II. Bикoнaння нaвчaльниx зaвдaнь.

Література: 2; 8; 15; 17; 22; 37.

Тема. Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування (2 год)

Заняття 3

І. Усне опитування.

1. Камеральна перевірка декларацій по ПДВ.

2. Документальна перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету ПДВ:

а) перевірка податкових зобов’язань;

б) перевірка податкового кредиту;

в) обгрунтованість пільг по ПДВ.

3. Камеральна і документальна перевірка розрахунків акцизного збору.

II. Bикoнaння нaвчaльниx зaвдaнь.

Література: 6; 16; 29; 30; 38.

Тема. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток (4 год)

Заняття 4

І. Усне опитування.

1. Камеральна перевірка декларацій по податку на прибуток.

2. Документальна перевірка бухгалтерської звітності з питань нарахування податку на прибуток:

а) повнота і правильність відображення в обліку результатів попередньої перевірки;

б) дотримання положень з інвентаризації і правильність відображення в обліку її результатів;

в) достовірність відображення в обліку валових доходів платника.

II. Виконання навчальних завдань.

Література: 7; 20; 24; 27; 28; 32; 38.

Заняття 5

І. Усне опитування.

г) Обгрунтованість валових витрат платника:

правильність обліку та списання матеріальних цінностей;

достовірність витрат на оплату праці та нарахувань на фонд оплати праці;

законність створення резервів майбутніх витрат;

обґрунтованість витрат на спецодяг, спецвзуття, спецхарчування;

правильність списання витрат на підготовку кадрів та науково-технічне забезпечення;

достовірність витрат на рекламу;

законність представницьких витрат;

обґрунтованість витрат на відрядження;

правильність списання витрат на утримання об’єктів соціально-культурної сфери, інших витрат;

ґ) дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації;

д) правильність відображення в обліку сум кредиторської, дебіторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності; обґрунтування зменшення валового доходу на суми безнадійної заборгованості.

II. Виконання навчальних завдань.

Література: 7; 9; 10; 27; 28; 38.

Тема. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян (2 год)

Заняття 6

І. Усне опитування.

1. Контроль за утриманням податків у джерела доходів,

2. Порядок подання до податкових органів декларації про доходи громадян. Перерахунок прибуткового податку.

3. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.

4. Контроль за сплатою податку на промисел.

II. Виконання навчальних завдань.

Література: 21; 37; 38.