Податковий менеджмент (2001)

2.3. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту

Завдання 1

Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, проведеною в квітні поточного року, донараховано податку на прибуток 20 тис. грн., податку на додану вартість — 30 тис. грн., акцизного збору — 15 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій.

Завдання 2

Декларацію податку на прибуток за І квартал поточного року було подано платником до податкової інспекції 30 квітня. Сума податкових зобов’язань платника по декларації становить 50 тис. грн. Станом на 20 квітня платником внесено до бюджету податку на прибуток у сумі 48 тис. грн. Крім того, є переплата податку на додану вартість у сумі 5 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій.

Завдання 3

За актом документальної перевірки було донараховано податку на прибуток у сумі 98 грн. Начальником податкової інспекції прийнято рішення про стягнення адміністративного штрафу з бухгалтера підприємства в розмірі 170 грн. (10-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Чи правомірні дії податкового органу?

Тема 2. Облік платників податків

Завдання 4

Мале підприємство надає побутові послуги з рихтування автомобіля. Обсяг виконаних робіт — 40 000 грн. на рік. Чи повинно вказане підприємство зареєструватися як платник ПДВ ?

Завдання 5

Мале підприємство здійснює торгівлю за готівкові кошти. Обсяг продажів за рік дорівнює 10 тис. грн. Чи повинно це підприємство зареєструватися як платник ПДВ?

Тема 3. Нарахування податків та облік податкових надходжень

Завдання 6

Підприємство сплачує ПДВ до бюджету один раз на місяць. Показати стан розрахунків на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних:

у січні підприємство нарахувало 30 тис. грн. ПДВ, в лютому — 40 тис. грн., у березні — 20 тис. грн. Платіжне доручення в банк на перерахування ПДВ до бюджету воно подало: 24.02 — на суму 30 тис. грн., 03.03 — на суму 8 тис. грн., 13.03 — на суму 8 тис. грн., 22.03 — на суму 20 тис. грн., 15.04 — на суму 30 тис. грн.

Завдання 7

Підприємством у квітні були занижені податкові зобов’язання по ПДВ на суму 40 тис. грн., а в травні — податковий кредит на 20 тис. грн. У додатку 2 до декларації за червень відображено коригування податкового кредиту і податкових зобов’язань по ПДВ. Суму недоїмки і пені було сплачено 5 липня в розмірі 21,4 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Завдання 8

Документальною перевіркою за ІІ квартал поточного року встановлено, що суму податку на прибуток занижено на 15 тис. грн. Розрахувати суму фінансових санкцій, нарахувати пеню та визначити загальну суму донарахувань до бюджету, враховуючи, що перевірка проводилася 10 серпня поточного року.

Тема 5. Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування

Завдання 9

Підприємство «Альфа» виготовляє товари народного споживання. Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 150 тис. грн., з яких експортовано товарів на 50 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 60 тис. грн., з яких матеріали на суму 20 тис. грн. використано для виробництва товарів на експорт, а решта — на виробництво товарів, реалізованих на території України.

У попередньому звітному періоді було задекларовано товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано, а реалізовано на території України, на суму 30 тис. грн. Крім того, підприємству А у звітному періоді було повернуто неякісні товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які були реалізовані на території України та задекларовані в попередньому звітному періоді. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, підприємство «Альфа» визначило в сумі 4 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Завдання 10

Підприємство «Спецтехніка» виготовляє спортивний інвентар та товари для інвалідів. Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 200 тис. грн., в т. ч. товари для інвалідів — 80 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 90 тис. грн., які використовуються для виробництва і спортивного інвентарю, і товарів для інвалідів. У попередньому звітному періоді було здійснено продаж товарів для інвалідів, які не було включено до переліку, затвердженого Кабміном, на суму 20 тис. грн. (ці товари було задекларовано як такі, що не підлягають оподаткуванню). Крім того, в попередньому звітному періоді було задекларовано товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які не було оплачено покупцем, а борг визнано безнадійним. Суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, підприємство визначило в розмірів 1 тис. грн. Перевірити достовірністьцієї суми, враховуючи, що в попередньому звітному періоді платник побажав визначену до відшкодування суму ПДВ в розмірі 2 тис. грн. зарахувати в рахунок майбутніх платежів.

Завдання 11

Магазин торгує товарами для школярів. Протягом квітня магазином було придбано товарів за контрактними цінами на суму 36 тис. грн., в т. ч. канцприладдя — на суму 30 тис. грн., учнівських зошитів — на суму 2 тис. грн., підручників — на суму 4 тис. грн. Крім того, було придбане торговельне обладнання за контрактною ціною в сумі 4 тис. грн., яке використовується для торгівлі пільговими товарами. Покупне канцприладдя було реалізовано в квітні за продажною ціною на суму 42 тис. грн., зошити на суму 2,5 тис. грн., а підручники — за 6 тис. грн. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за квітень, визначено магазином у сумі 0,2 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Завдання 12

У березні підприємство реалізувало продукції власного виробництва за контрактними цінами на суму 60 тис. грн. У цьому ж самому місяці воно оплатило вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн. Матеріали на суму 15 тис. грн. були використані на ремонт бази відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначена підприємством у розмірі 6 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Завдання 13

Підприємство здійснює торговельну діяльність. Операції підприємства з реалізації кави за звітний період характеризуються такими даними:

Перевірити правильність відображення в обліку податкових зобов’язань, враховуючи, що звичайна ціна становить 20 грн. за 1 кг.

Завдання 14

Підприємство в лютому виготовило 150 електроприладів. 100 одиниць товару було реалізовано за контрактною ціною 300 грн. за одиницю, 30 одиниць передано в порядку бартерного обміну на території України, а 20 — на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Собівартість одиниці виробу — 250 грн. Податкові зобов’язання за лютий визначені платником у сумі 8,5 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Завдання 15

Підприємство в серпні виготовило 100 холодильників. 60 холодильників було реалізовано за контрактною ціною 800 грн. за одиницю, 5 — передано до їдальні, яка знаходиться на балансі підприємства, а 15 — реалізовано працівникам цього ж підприємства за ціною 500 грн. за одиницю (без урахування ПДВ). Собівартість одиниці виробу становить 500 грн. Податкові зобов’язання за серпень визначені платником у сумі 11,6 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Завдання 16

Операції підприємства з придбання товарно-матеріальних цінностей у січні поточного року характеризуються такими даними:

Податковий кредит у січні підприємство визначило у сумі 148 000 грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Завдання 17

Підприємство здійснює діяльність з надання рекламних послуг і є платником податку з реклами. Ставка податку становить 0,5%.

Вартість рекламних послуг бухгалтером підприємства була визначена за допомогою такого розрахунку:

В відп. = В рекл. + П + ПДВ + П рекл.,

де: В відп. — відпускна вартість рекламних послуг;

В рекл. — сума витрат, понесених підприємством у зв’язку з наданням рекламних послуг протягом звітного періоду;

П — прибуток від надання рекламних послуг;

ПДВ — сума податку на додану вартість, розрахована як (В рекл. + П)  0,2;

П рекл. — податок з реклами, розрахований як (В рекл. + П)  0,005.

За даними бухгалтерського обліку витрати з надання рекламних послуг за звітний період становили 20 800 грн., прибуток — 25% від суми витрат, тобто 5200 грн. Податок з реклами — 130 грн. ((20 800 + 5 200)  0,005). Відпускна вартість наданих послуг — 31 330 грн. (20 800 + 5 200) + (20 800 + + 5 200)  0,2 + 130). У бухгалтерському обліку були зроблені такі записи:

Перевірити правильність нарахування ПДВ.

Завдання 18

Підприємство випускає промислову продукцію, а також виконує роботи за рахунок коштів інвесторів з будівництва житла для військовослужбовців. У вересні загальний обсяг реалізації продукції за контрактними цінами становив 100 тис. грн., в т. ч. експорт продукції власного виробництва дорівнював 30 тис. грн. Обсяг будівельно-монтажних робіт становив 40 тис. грн. У вересні було сплачено постачальникам вартість придбаних матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн., з яких матеріали на суму 6 тис. грн. були використані на виробництво експортної продукції, а на суму 10 тис. грн. — на будівельно-монтажні роботи. У вересні були придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди на суму 10 тис. грн., які використовуються для виконання будівельно-монтажних робіт. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за вересень, підприємство визначило y сумі 8 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми. У разі виявлення порушень нарахувати суму фінансових санкцій, пеню та визначити загальну суму донарахувань до бюджету, враховуючи, що перевірка проводилася 5 листопада поточного року.

Завдання 19

У квітні підприємство виготовило 100 одиниць підакцизного товару. 70 одиниць було реалізовано, а 20 — передано на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства.

Прибуток від реалізації був отриманий у сумі 4200 грн. Рентабельність виробництва 20%. Акцизний збір було визначено в сумі 1326 грн. Перевірити достовірність цієї суми, враховуючи, що ставка акцизного збору на цей товар становить 5%.

Завдання 20

Перевірити правильність визначення суми акцизного збору, виходячи з таких даних:

у лютому підприємство реалізувало 100 одиниць ювелірних виробів. Собівартість одного виробу 250 грн., рентабельність виробництва одиниці продукції — 20%. Акцизний збір визначено в сумі 16 153,8 грн.

Довідково: ставка акцизного збору — 35%.

Вказати терміни перерахування суми акцизного збору до бюджету та подання розрахунків до податкової адміністрації.

Завдання 21

Перевірити правильність обчислення ПДВ з обороту по реалізації, виходячи з таких даних:

підприємство виготовляє ювелірні вироби. Собівартість виробництва одного виробу — 500 грн., рентабельність виробництва — 20%. У липні було виготовлено 100 виробів, з яких 70 — реалізовано, а 20 — передано працівникам підприємства в рахунок оплати праці. ПДВ визначено в сумі 10 768 грн.

Довідково: ставка акцизного збору — 35%.

Тема 6. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток

Завдання 22

За результатами звітного періоду підприємство визначило оподатковуваний прибуток у сумі 3000 грн. і податок на прибуток у сумі 900 грн. У тому ж звітному періоді за актом перевірки фінансово-господарської діяльності за попередній звітний період була донарахована сума податку на прибуток у розмірі 1100 грн., яку не було сплачено до бюджету в зв’язку з відсутністю обігових коштів.

При складанні декларації суму податку на прибуток, донараховану за актом перевірки, було відображено в додатку П до декларації. В результаті дані податкової звітності підприємства є такими:

Встановити порушення і наслідки, до яких це порушення призвело. Вказати, як виправити помилку.

Завдання 23

На складі підприємства в результаті інвентаризації було виявлено нестачу матеріалів з вини комірника на суму 200 грн. (ПДВ — 40 грн.). Суму нестачі було утримано з заробітної плати комірника згідно з його письмовою заявою. Розмір збитків від нестачі був розрахований підприємством у сумі 240 грн. Указані операції відображені в бухгалтерському обліку такими проводками:

Перевірити правильність відображення у звітності результатів інвентаризації.

Завдання 24

При перевірці правильності відображення в обліку результатів інвентаризації було встановлено, що в другому кварталі поточного року був украдений комп’ютер. Облікова вартість комп’ютера 2000 грн. Знос комп’ютера на момент крадіжки становив 160 грн. Винна особа знайдена, і вона відшкодувала збиток шляхом внесення суми збитку до каси підприємства.

Вказані операції відображені в обліку такими записами:

Перевірити правильність відображення в обліку результатів інвентаризації. В разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.

Завдання 25

Станом на 1.10 поточного року в обліку підприємства А значились аванси отримані, які було включено до складу валових доходів у ІІІ кварталі:

від підприємства В — 3100 грн.;

від підприємства Д — 7200 грн.

Заборгованість підприємству А за відвантажені товари, вартість яких було включено до складу валових доходів у ІІІ кварталі, становила:

підприємства Г — 3000 грн.;

підприємства Б — 900 грн.

Протягом IV кварталу поточного року було здійснено такі господарські операції:

12) Згідно з ВМД від 11.10 отримано товар на суму 2000 дол. США, що на момент розмитнення становить в еквіваленті 6000 грн. (курс НБУ —3 грн.). Станом на 1.01 наступного року борг не погашено. На 31.12 поточного року курс гривні відносно долара (курс НБУ) становив 3,5 грн.

13) Станом на 1.10 поточного року в підприємства А значилася заборгованість за отриманий товар у розмірі 5200 ОМ, що в еквіваленті становило 10 400 грн. (курс НБУ — 2 грн.). 15.11 поточного року частину боргу в сумі 2600 ОМ було погашено (курс НБУ на момент перерахування валюти постачальнику — 1,9 грн.). На кінець кварталу борг перед нерезидентом становив 2 600 DM (курс НБУ — 1,8 грн.).

14) У IV кварталі в підприємства А були бартерні поставки. Так, у жовтні згідно з накладною від 17.10 за № 386 від підприємства «Альфа» за бартерним контрактом був отриманий товар на суму 24 000 грн. (20 000 грн. + ПДВ – 4 000 грн.). У грудні за накладною № 16 від 12.12 відвантажено товар підприємству «Альфа» на суму 24 000 грн.

Валовий дохід підприємство визначило в сумі 57 330 грн. Перевірити достовірність цієї суми. У разі виявлення порушень визначити розмір фінансових санкцій.

Завдання 26

Акціонерне товариство протягом звітного періоду викупило 100 акцій власної емісії. Вартість викупу становила 20 000 грн. (200 грн. за одну акцію). Номінальна вартість акції — 300 грн. У тому ж звітному періоді було розміщено 50 акцій за ціною 350 грн. за одну акцію. Вказані операції відображені в бухгалтерському та податковому обліку такими проводками:

Встановити достовірність суми, віднесеної на валовий дохід.

Завдання 27

За ІІІ квартал поточного року акціонерне товариство (недержавної форми власності) визначило скоригований валовий дохід з метою оподаткування в сумі 550 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, виходячи з таких даних:

Виручка від реалізації продукції — 400 тис. грн. + 80 тис. ПДВ

Надходження сум орендної плати — 100 тис. грн + 20 тис. ПДВ

Капітальний дохід — 20 тис. грн.

У разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну cyмy донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка проводилася 1 листопада поточного року

Завдання 28

Перевірити правильність визначення приросту (убутку) балансової вартості сировини та матеріалів за І квартал поточного року, виходячи з таких даних:

Протягом звітного періоду здійснено обробку 2200 виробів, виготовлено 1600 готових виробів, з яких 1200 реалізовано. Вироби в незавершеному виробництві становлять 70% готовності. Приріст запасів визначено в сумі 200 000 грн.

Завдання 29

Підприємство здійснює діяльність з торгівлі будівельними матеріалами. На початок звітного періоду на складі числився залишок товару на суму 20 000 грн. Протягом звітного періоду були придбані товари за обліковою вартістю 60 000 тис. грн. У тому ж звітному періоді був проведений ремонт вартістю 26 000 грн. об’єкта основних фондів першої групи. Для ремонту були використані будівельні матеріали, які значилися як товари, на суму 24 000 грн. На кінець звітного періоду в підприємства числився на складі залишок товару на суму 16 000 грн. Уся вартість ремонту була списана на збільшення балансової вартості об’єкта, яка надалі амортизувалася, починаючи з наступного звітного періоду. Вказані операції в бухгалтерському і податковому обліку були відображені так:

Перевірити правильність віднесення сум на валові витрати підприємства. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на величину оподатковуваного прибутку, розрахувати фінансові санкції, пеню та загальну суму донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка за ІІІ квартал проводилася 5 листопада.

Завдання 30

Протягом III кварталу поточного року підприємство здійснювало операції з продажу продукції власного виробництва за зовнішньоекономічними договорами. За звітний період на валютний рахунок підприємства надходила валюта (долари США) за продану продукцію:

— $4000. Курс НБУ — 343,2 грн. за $100

— $5000. Курс НБУ — 362,3 грн. за $100

— $3400. Курс НБУ — 370,2 грн. за $100

— $3 000. Курс НБУ — 375,2 грн. за $100

У тому ж звітному періоді підприємство уклало з нерезидентом договір купівлі-продажу матеріалів, необхідних для виробництва, й перерахувало продавцеві $13 000. Курс НБУ на дату перерахування валюти — 393,15 грн. за $100. В останній день звітного періоду курс НБУ становив 393,65 грн. за $100. З урахуванням курсу НБУ бухгалтером підприємства була розрахована балансова вартість перерахованої валюти в сумі 51 109,5 грн. Ця сума була віднесена на валові витрати підприємства. Вказані операції відображені в бухгалтерському обліку такими проводками:

Встановити достовірність суми, віднесеної на валові витрати підприємства.

Завдання 31

У січні поточного року були придбані й передані в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети на суму 17 620 грн., у т. ч.:

Уся вартість придбаних МШП була списана на валові витрати. Встановити порушення, визначити його вплив на величину оподатковуваного прибутку.

Завдання 32

На підприємстві ухвалене рішення про створення резерву на оплату відпусток працівників. Сума резерву розраховується щомісяця і відноситься на собівартість продукції.

За II квартал поточного року дані по нарахуванню резерву та виплаті відпускних сум характеризуються такими даними:

Перевірити достовірність валових витрат платника.

Завдання 33

Підприємство є товариством з обмеженою відповідальністю, засновниками якого є фізичні особи. У вересні була сплачена вартість навчання п’яти співробітників, у т. ч. засновника, в сумі 10 000 (2000 грн. за одну особу). Вказана сума була списана на валові витрати підприємства. Перевірити правильність відображення в податковому обліку витрат на підготовку кадрів, враховуючи, що фонд оплати праці за III квартал становив 120 000 грн.

Завдання 34

Між підприємствами А і Б був укладений договір оренди, згідно з яким підприємство А здає в оренду підприємству Б приміщення. Вартість угоди становить 1440 грн. (ПДВ — 240 грн.) на місяць. Оскільки приміщення є частиною будівлі, орендодавець і включив у вартість орендних послуг частину своїх видатків (які в свою чергу віднесені на валові витрати), а саме:

плату за площу — 782 грн.

заробітну плату прибиральниці — 120 грн.

заробітну плату охоронця — 120 грн.

податок на землю — 100 грн.

Всього витрат — 340 грн.

прибуток (20% від витрат) — 68 грн.

Всього — 1200 грн.

ПДВ — 240 грн.

Наведена розшифровка орендної плати додана до акта виконаних робіт.

Вся сума орендної плати була віднесена підприємством Б на валові витрати. Встановити правомірність дій указаного підприємства. Зробити висновки.

Завдання 35

Документальною перевіркою за звітний період встановлено, що в складі валових витрат підприємства значаться:

Встановити порушення, визначити його вплив на величину оподатковуваного прибутку.

Завдання 36

Під час перевірки дотримання податкового законодавства на підприємстві А було встановлено:

1. Нарахування валових доходів, валових витрат і амортизації за звітний рік характеризується такими даними:

Перевірити правильність відображення в податковому обліку валових витрат за ІІ, III і IV квартали. В разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.

Завдання 37

Валові витрати підприємства за звітний період характеризуються такими даними:

Встановити законність відображення в складі валових указаних витрат. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на стан розрахунків з бюджетом. Нарахувати фінансові санкції.

Завдання 38

Підприємство визначило оподатковуваний прибуток за звітний період у розмірі 83 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, виходячи з таких даних:

Завдання 39

Перевірити правильність нарахування підприємством зборів на соціальне страхування та на державне пенсійне страхування, виходячи з таких даних:

Завдання 40

Перевірити правильність нарахування зборів до Пенсійного фонду та Державного фонду зайнятості, виходячи з таких даних:

У разі виявлення пopyшeнь з’ясувати їx вплив на величину оподатковуваного прибутку.

Завдання 41

На початок поточного року балансова вартість груп основних фондів характеризується такими даними:

1 група: об’єкт 1 — 100 000 грн.

об’єкт 2 — 150 000 грн.

об’єкт 3 — 80 000 грн.

2 група — 100 000 грн.

3 група — 300 000 грн.

У І кварталі поточного року був придбаний об’єкт основних фондів 1 групи на суму 90 000 грн., у ІІ — основні фонди 3 групи на суму70 тис. грн.; у IV кварталі — основні фонди 2 групи на суму 50 тис. грн.

Амортизацію за І, II, III і IV квартали було нараховано в таких сумах:

Перевірити правильність нарахування амортизації.

Завдання 42

На початок поточного року балансова вартість груп основних фондів характеризується такими даними:

1 група: об’єкт 1 — 120 000

об’єкт 2 — 100 000

об’єкт 3 — 140 000

2 група 200 000

3 група 350 000

У першому кварталі поточного року був проведений ремонт основних фондів:

об’єкта 1 першої групи на суму 24 000 грн. (в т. ч. ПДВ — 4000 грн.), другої групи на суму 6000 грн. (в т. ч. ПДВ — 100 грн.), третьої групи на суму 18 000 грн. (в т. ч. ПДВ — 3000 грн.).

Усі об’єкти були введені в експлуатацію після ремонту в ІІ кварталі поточного року.

Амортизацію за І, II, III і IV квартали було нараховано в таких сумах:

Перевірити правильність нарахування амортизації, беручи до уваги, що підприємство віднесло на валові витрати вартість ремонтних робіт у сумі, що не перевищує 5% балансової вартості груп основних фондів на початок року.

Завдання 43

На початок поточного року балансова вартість груп основним фондів характеризується такими даними:

Група 1: об’єкт 1 — 40 000

об’єкт 2 — 260 000

об’єкт 3 — 3 110 000

Група 2 — 40 000

Група 3 — 100 000

У першому кварталі поточного року був проданий об’єкт 1 основних фондів першої групи:

вартість, відображена на субрахунку 01/1 — 60 000 грн.

знос, нарахований на 1.01 поточного року, — 20 000 грн.

витрати, пов’язані з підготовкою до продажу та продажем об’єкта — 1200 грн.

договірна вартість продажу об’єкта — 96 000 грн., у т. ч. ПДВ — 16 000 грн.

У другому кварталі поточного року було продано один об’єкт основних фондів групи 2 і один об’єкт основних фондів групи 3, а в третьому кварталі — один об’єкт основних фондів групи 3.

Дані по об’єкту основних фондів групи 2:

первісна вартість об’єкта — 23 000 грн.

ціна продажу за договором — 35 156 грн., в т. ч. ПДВ — 5900 грн.

Дані по об’єктах основних фондів групи 3:

перший об’єкт, проданий у II кварталі

первісна вартість об’єкта — 28 000 грн.

ціна продажу за договором — 24 000 грн., у т. ч. ПДВ — 4000 грн.

другий об’єкт, проданий у ІІІ кварталі

первісна вартість об’єкта — 50 000 грн.

ціна продажу за договором 72 000, в т. ч. ПДВ — 12 000 грн.

Амортизацію було нараховано в таких сумах:

Перевірити правильність нарахування амортизації. Визначити фінансовий результат від операцій з продажу основних фондів.

Встановити порушення. Визначити його вплив на суму податкових зобов’язань платника перед бюджетом.

Тема 7. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян

Завдання 44

Перевірити правильність обчислення суми прибуткового податку за такими даними:

1. Громадянину за місцем основної роботи було нараховано заробітну плату в сумі 600 грн.

Прибутковий податок визначено в сумі 105,55 грн.

2. Громадянці за місцем основної роботи нараховано заробітну плату в сумі 200 грн. Вона має двох дітей віком до 16 років. Прибутковий податок визначено в сумі 24,7 грн.

3. Працівник підприємства, який постраждав від Чорнобильської катастрофи і віднесений до І категорії, отримує щомісяця 250 грн. Він має двох дітей віком 10 і 17 років. Прибутковий податок визначено в сумі 16 грн.

4. Працівнику підприємства нараховано в липні заробіток у сумі 400 грн. Крім того, йому було нараховано на харчування 70 грн. і на проїзд 30 грн. Прибутковий податок визначено в сумі 82,1 грн.

5. Громадянці за місцем основної роботи нараховано заробітну плату в сумі 220 грн. Крім того, їй було нараховано допомогу за тимчасовою непрацездатністю в сумі 40 грн. і матеріальну допомогу в сумі 700 грн. Прибутковий податок визначено в сумі 15 грн.

6. Працівнику підприємства нараховано заробітну плату в сумі 500 грн. Він звернувся до бухгалтерії цього підприємства з проханням придбати акції на суму 200 грн. Громадянин має двох дітей віком 15 і 20 років. Прибутковий податок визначеної сумі 48,1 грн.

7. Працівникові підприємства у зв’язку зі звільненням 22 березня було нараховано заробіток за дні роботи в березні — 200 грн., вихідну допомогу — 300 грн., компенсацію за невикористану відпустку — 50 грн. Прибутковий податок визначено в сумі 38,1 грн.

Завдання 45

До податкової інспекції на громадянина надійшли відомості про отриманий ним дохід за виконання робіт за договором підряду не за місцем основної роботи в сумі 1 тис. грн. і утриманий з цього доходу прибутковий податок у сумі 200 грн. Крім того, за місцем основної роботи цьому громадянину протягом року було виплачено дохід у сумі 3 тис. грн. і утримано прибутковий податок у сумі 457,2 грн. Визначити прибутковий податок із сукупного річного доходу і сальдо розрахунків з бюджетом.

Завдання 46

Громадянин не має основного місця роботи і почав займатися підприємницькою діяльністю в січні поточного року. 4 лютого він подав до податкової інспекції декларацію про доходи, в якій указав, що валовий дохід за роботу в минулому місяці становить 1,5 тис. грн., документально підтверджені витрати 700 грн. Визначити очікуваний річний дохід, суму прибуткового податку та розмір авансових платежів. Указати термін їх сплати.

Завдання 47

Громадянин не має основного місця роботи і займається підприємницькою діяльністю. В цьому йому допомагає дружина, яка виконує 30% робіт. Громадянин є учасником Великої Вітчизняної війни. Фактична сума річного доходу за минулий рік становить 10 тис. грн., документально підтверджені витрати — 4 тис. грн. Обчислити суму прибуткового податку.

Завдання 48

Громадянин затримав сплату авансової суми прибуткового податку в розмірі 200 грн. на 15 днів. Крім того, під час перевірки податковий інспектор виявив факти неналежного ведення обліку доходів і прихований дохід, що підлягає оподаткуванню в сумі 1 тис. грн. Визначити розмір фінансових санкцій і термін їх сплати до бюджету.

Завдання 49

Сукупний річний дохід іноземного громадянина становить 20 тис. грн. У тому числі:

компенсація витрат на навчання дітей у школі — 500 грн.;

суми надбавок, виплачувані у зв’язку з проживанням в Україні, — 5 тис. грн.;

суми компенсації витрат на наймання житла — 3 тис. грн.

Визначити суму прибуткового податку і сальдо розрахунків з бюджетом, ураховуючи, що протягом року було сплачено податку в сумі 2 тис. грн.

Завдання 50

До податкової інспекції надійшли відомості, що громадянину в звітному році було нараховано такі доходи:

заробітну плату за виконання робіт за договором підряду в сумі 1000 грн. (прибутковий податок утримано в сумі 200 грн.);

авторську винагороду, як спадкоємцю, в сумі 2000 грн. (прибутковий податок утримано в сумі 400 грн.).

Крім того, за місцем основної роботи протягом року йому було виплачено заробіток у сумі 3600 грн. і утримано прибутковий податок у сумі 506 грн. 60 коп. Розрахувати суму прибуткового податку з сукупного річного доходу і визначити сальдо розрахунків з бюджетом.

Завдання 51

Громадянин, який займається підприємницькою діяльністю, 25 січня подав у ДПІ декларацію про доходи за звітний рік. За даними цієї декларації валовий дохід становить 24 000 грн. Витрати на виробництво продукції — 12 000 грн. Прибутковий податок було визначено в сумі 2226 грн. 60 коп. і з урахуванням авансових платежів у сумі 1500 грн. було виписано платіжне повідомлення на суму 726 грн. 60 коп., яке громадянин отримав 3 лютого. При проведенні документальної перевірки 8 квітня року, наступного за звітним, встановлено, що валовий дохід занижено на 700 грн., а валові витрати на суму 800 грн. документально не підтверджені. Прибутковий податок, зазначений у повідомленні, сплачено 12 березня.

Визначити суму прибуткового податку, що підлягає донарахуванню, суму фінансових санкцій і пені.

Завдання 52

Між підприємством та його працівником укладено договір, згідно з яким працівник надає підприємству власний автомобіль на умовах оперативної оренди. Обов’язками орендатора згідно з договором є утримання орендованого автомобіля в робочому стані, а саме: заправлення його пальним, здійснення заходів з технічного обслуговування, поточного ремонту і за необхідності — капітального ремонту. Оціночна вартість переданого в оренду автомобіля становить 14 000 грн. Щомісячно працівникові-орендодавцю сплачується орендна плата в розмірі 400 грн. Щомісячний дохід працівника (заробітна плата) становить 300 грн. Указані операції були відображені в обліку такими проводками:

Встановити порушення, визначити його вплив на стан розрахунків з бюджетом.

Тема 8. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування

Завдання 53

Обґрунтуйте відповіді на запитання.

1. Чи може неприбуткова організація бути засновником суб’єкта малого підприємництва?

2. Чи може перейти на сплату єдиного податку ломбард?

3. Чи може суб’єкт малого підприємництва перейти на сплату єдиного податку, якщо буде мати заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату?

4. Чи може платник єдиного податку протягом року змінити ставку єдиного податку з 6% на 10% ?

5. Чи повинен платник єдиного податку сплачувати:

щорічний місцевий збір за розміщення кіоску?

ринковий збір?

6. Чи включається в дохід для обкладання єдиним податком списана прострочена кредиторська заборгованість?

Тема 9. Контроль за правильністю справляння платежів за ресурси

Завдання 54

Перевірити за І квартал поточного року правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету юридичною особою плати за землю, виходячи з таких даних:

офіс розміщений на 3-му поверсі 5-поверхового будинку і займає площу 100 м2. Загальна площа земельної ділянки, на якій стоїть будинок, становить 300 м2.

Плату за землю нараховано і внесено до бюджету:

10 січня — 12 грн.

14 лютого — 12 грн.

20 березня — 12 грн.

Довідково: ставка плати за землю — 7 грн. за 1 м2.

Завдання 55

Перевірити правильність нарахування плати за воду у II кварталі поточного року, виходячи з таких даних:

ліміт забору води на II квартал — 4500 м3;

фактично забрано води за II квартал — 4875 м3;

нараховано плати за воду — 218 грн.

Всю суму плати за воду підприємство віднесло на валові витрати.

Довідково: підприємство знаходиться у м. Києві й використовує воду з двох джерел:

21% — з артезіанської свердловини (норматив плати — 5 коп. за м3), 79% — р. Дніпро (норматив плати — 3 коп. за м3).

Завдання 56

Перевірити правильність нарахування плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин, виходячи з таких даних.

Комбінат розробляє родовище каоліну. За звітний період видобуток становив 200 тис. т, втрати в надрах — 6 тис. т (ліміт втрат — 4 тис. т). Норматив плати 1,1 грн. за тонну. Суму плати за використання надр визначено в розмірі 2244 грн. Всю суму плати віднесено на валові витрати.

Завдання 57

Перевірити правильність нарахування збору за геологорозвідувальні роботи, виходячи з таких даних:

а) ТОВ «Укрнафта» видобуло за 9 місяців 16 800 т нафти, в т. ч. за ІІІ квартал 4800 т. Геологорозвідувальні роботи з підготовки родовища до промислової розробки повністю виконувалися за рахунок державного бюджету.

Офіційно встановлений індекс інфляції становить 102%. Збір визначено в сумі 100,4 тис. грн. (Норматив — 20,5 грн. за 1 т);

б) (ТОВ «Надра» видобуло у ІІ кварталі 8 568 тис. куб. природного газу і 696 т конденсату, що залягав разом з основним видом корисних копалин. За довідкою Геолкому загальні і детальні пошукові роботи та попередня розвідка на родовищі виконані за рахунок державного бюджету, а детальна розвідказ промисловою розробкою здійснюються за рахунок власних коштів ТОВ. Офіційно встановлений індекс інфляції становить 102,5%. Норматив збору за природний газ — 9,95 грн / тис. м3. Збір визначено в сумі 62,9 тис. грн.

Завдання 58

Перевірити правильність нарахування зборів в Інноваційний фонд, виходячи з таких даних.

У звітному періоді підприємство здійснювало операції з оптової торгівлі та надання посередницьких послуг. За даними бухгалтерського обліку товарообіг становив 24 000 грн. Облікова вартість проданого тoвapy — 14 000 грн. Обсяг реалізації посередницьких послуг — 14 400 грн. Фактичні витрати з надання послуг становили 8000 грн. Нараховано збір до Інноваційного фонду — 180 грн.

Завдання 59

Діяльність підприємства роздрібної торгівлі за звітний період характеризується такими даними:

Перевірити правильність нарахування збору.

Тема 11. Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету місцевих податків та зборів

Завдання 60

Чи потрібно сплачувати податок з реклами в разі розміщення рекламних листівок підприємства в потягах метрополітену?

Завдання 61

Чи повинна сплачувати неприбуткова організація комунальний податок?

Завдання 62

Перевірити правильність нарахування підприємством комунального податку за І квартал, виходячи з таких даних:

кількість працівників на підприємстві — 500 осіб, у тому числі працює за сумісництвом — 50 осіб. Комунальний податок нараховано в сумі 2550 грн.

2.4. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідних літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні навчальних завдань. Більшість тем, за якими за навчальним планом передбачається самостійна робота, включені до лекційного курсу, і за цими темами заплановані практичні заняття для закріплення отриманих знань. Отже, в ході самостійної роботи за такими темами студенту необхідно опрацювати додатково рекомендовану літературу і виконати навчальні завдання за вказівкою викладача з метою розширення і поглиблення знань. Навчальні завдання виконуються в письмовій формі і подаються на перевірку викладачеві в установлений термін. Результати роботи з літературою, законодавчими та нормативними документами оформлюються у вигляді реферату за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг реферату 10—12 сторінок формату A4. Реферат має бути написаним від руки. В кінці реферату потрібно навести список використаної літератури. Нумерація сторінок наскрізна, включаючи титульний аркуш. Зразок титульного аркуша наведений у додатку 1. Реферат подається на перевірку викладачу в установлений термін.

За деякими темами лекції та практичні заняття навчальним планом не передбачені. Тож