Валютні операції (2001)

ТЕМА 2. КОНВЕРСІЙНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

Поняття конверсійної операції. Класифікація конверсійних операцій

Конверсійні операції — це угоди агентів валютного ринку з купівлі-продажу обумовлених сум готівкової та безготівкової валюти однієї країни на валюту іншої країни за узгодженим курсом на визначену дату