Валютні операції (2001)

2.1. Угоди з негайною поставкою

Угоди today. Угоди tomorrow. Угоди spot (спот).

Спот-курс. Валютне котирування та його види.

Валютна позиція та її види. Розрахунок крос-курсу.

Угоди з негайною поставкою — купівля-продаж валюти на умовах її поставки банками-контрагентами не пізніше ніж на другий банківський день з дня укладання угоди за курсом, що зафіксований на момент її укладання.

Угоди today — конверсійна операція з датою валютування в день укладання угоди.

Угоди tomorrow — конверсійна операція з датою валютування на наступний робочий банківський день за днем укладання угоди.

Угоди spot — конверсійна операція з датою валютування на другий робочий банківський день з дня укладання угоди.Дата валютування — узгоджена сторонами дата здійснення поставки коштів на рахунок контрагента згідно з угодою.

Дата укладання угоди (дата угоди) — дата досягнення сторонами угоди домовленості щодо всіх суттєвих умов угоди, передбачених чинним законодавством та міжнародною практикою (назва обмінних валют, курс обміну, сума обмінних коштів, дата валютування, платіжні інструменти) та всіх інших умов, відносно яких згідно із заявою однієї із сторін потрібно досягти домовленості.

Валютні угоди з негайною поставкою традиційно потребують повідомлення за 2 банківські дні до укладення угоди. У разі, якщо в певний день (dealing date) укладена угода спот, продаж валют відбудеться лише двома днями пізніше. Дата розрахунку за договором — це дата валютування (value date), оскільки це день, коли валюти в належній сумі доставляються на банківські рахунки партнерів за угодою. Це дає змогу перевести кошти у будь-яку країну і закінчити оформлення угоди. Цей проміжок часу також потрібен для здійснення необхідних операцій з паперами і підготовки переведення грошей. Даний час потрібен для:

перевірки угоди шляхом обміну підтвердженнями між партнерами, деталізації строків здійснення угоди;

надання інструкцій з розрахунку кожним партнером своєму банку, для того щоб оплатити рахунок за контрактом у визначену дату;

задоволення вимог валютного контролю, якщо він існує (наприклад, у 1979 р. у Великобританії валютний контроль скасували).

Базою для проведення операції спот служать кореспондентські відносини між банками.

Цілі застосування угоди:

забезпечення потреб клієнтів банку в іноземній валюті;

«перелив» коштів з однієї валюти в іншу;

проведення спекулятивних операцій.

Особливості угод:

виникнення кредитного ризику — делькредере;

відсутність твердих умов за поточного ринкового продажу валюти;

поява короткострокових конверсійних операцій.

Валютний курс — пропорція обміну валюти однієї країни на валюту іншої.

Курс продавця (offer rate) — курс, за яким банк продає валюту.

Курс покупця (bid rate) — курс, за яким банк-резидент купує іноземну валюту за національну валюту.

Спот-курс — обмінний курс продажу чи купівлі, який використовується для валютних операцій без будь-якої попередньої угоди для здійснення майбутньої купівлі чи продажу.

Крос-курс — співвідношення між двома валютами, яке визначено через їх курс до третьої валюти (звичайно до долара США).

Валютне котирування

Котирування валюти — фіксація курсу національної грошової одиниці в іноземній валюті на даний момент.

Повне котирування — курс покупця і продавця, згідно з яким банк купить або продасть іноземну валюту за національну.

Пряме котирування — вартість одиниці іноземної валюти; виражається у національній валюті.

Зворотне котирування — вартість одиниці національної валюти виражається в іноземній валюті.

Фіксинг — процедура котирування, яка складається з визначення і реєстрації міжбанківського курсу шляхом послідовного зіставлення попиту та пропозиції по кожній валюті.

Маржа (spread; bid-offer spread — у Великобританії, bid-ask spread — у США) — різниця між курсами продавця і покупця.

Валютна позиція

Валютна позиція — залишки коштів в іноземних валютах, які формують активи та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог зобов’язань по незавершених операціях) у відповідних валютах та створюють через це ризик отримання додаткових прибутків чи збитків у разі зміни обмінних курсів валют.

Відкрита валютна позиція — 1) різниця залишків коштів в іноземних валютах, які формують кількісно активи та пасиви, що не збігаються, відображають вимоги отримати та зобов’язання поставити кошти у даних валютах як завершені розрахунки на звітну дату, так і після неї;

2) незбіг зобов’язань (пасивів) і вимог (активів) в іноземній валюті для учасників валютного ринку.

Коротка відкрита валютна позиція (short position) — 1) відкрита валютна позиція в окремій іноземній валюті, пасиви і позабалансові вимоги в якій кількісно перебільшують активи та позабалансові вимоги в цій самій іноземній валюті;

2) перевищення зобов’язань (пасивів) в іноземній валюті над вимогами (активами) позначається знаком мінус;

3) нестача валюти порівняно з її витратами.

Довга валютна позиція (long position) — 1) відкрита валютна позиція в окремій іноземній валюті, активи і позабалансові вимоги в якій кількісно перебільшують пасиви та позабалансові зобов’язання у цій самій валюті;

2) перевищення вимог (активів) в іноземній валюті над зобов’язаннями (пасивами) позначається знаком плюс;

3) надлишок надходжень.Розрахунок крос-курсу

До найбільш активних ринків конверсійних операцій по крос-курсах належать: німецька марка до японської єни (DEM/JPY), фунт стерлінгів до німецької марки (GBP/DEM), швейцарський франк до німецької марки (CHF/DEM).

Розрахунок значень крос-курсів побудовано на використанні курсів даних валют до долара США.

Основні способи розрахунку крос-курсів:

Розрахунок крос-курсу для валют з прямими котируваннями до долара (тобто долар є базою котирування для обох валют):Розрахунок крос-курсу для валют з прямим та оберненим котируваннями до долара, де долар є базою котирування для однієї з валют:

GBP/DEM = GBP/USD  USD/DEM. (2)

Розрахунок крос-курсу для валют з непрямими котируваннями до долара, де долар є валютою котирування для обох валют:Примітка: не слід сприймати написи USD/DEM, DEM/CHF та ін. буквально як дріб. Це просто загальноприйняте в міжнародній практиці позначення валютного курсу. Якби курс долара до марки зображався у вигляді реального дробу, то значенню курсу 1.5520, або кількості марок за один долар, відповідав би напис DEM/USD.

Вищезазначені способи застосовуються для розрахунку середнього крос-курсу, проте в реальності будь-які курси котируються банками у вигляді двостороннього котирування bid та offer. Для обчислення сторін bid та offer крос-курсів по міжбанківських угодах на ринкові суми (з досить вузьким спредом) застосовують такі правила:

Для валют з прямими котируваннями до долара при розрахунку спреда їх крос-курсу застосовують формули:Для валют з прямим та зворотним котируваннями до долара при розрахунку спреда їх крос-курсу застосовують формули:

GBP/DEM bid = GBP/USD bid  USD/DEM bid; (6)

GBP/DEM offer = GBP/USD offer  USD/DEM offer. (7)

У реальній міжнародній практиці для ліквідних ринків валютні дилери часто розраховують крос-курси легшим способом. Вони беруть середнє з кожних котирувань доларового курсу валют і шляхом множення чи ділення отримують середній крос-курс цих валют. Потім просто розширюють спред від середнього значення. Такий спосіб розрахунку спреда крос-курсу особливо актуальний для неліквідних кросів (екзотичних валют), ринок угод по яких розвинутий слабо.

За Правилами здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою уповноваженими банками (постанова Правління НБУ від 25.03.96 № 68) крос-курс розраховується у такий спосіб (на конкретному прикладі).

На певну дату офіційний курс гривні становить:

українська гривня/долар США — Х грн. за дол. США;

українська гривня/марка ФРН — Y грн. за марку ФРН;

крос-курс долара США до марки ФРН — X/Y марки ФРН за дол. США.

Якщо клієнт бажає у цей день обміняти N доларів США на марки ФРН, то з урахуванням крос-курсу він має отримати N   (X : Y) марок ФРН.

За цією ж схемою визначається крос-курс і для інших валют у разі здійснення конверсійних операцій з готівковою іноземною валютою.