Валютні операції (2001)

ТЕМА 4. НЕТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ

Класифікація неторгових операцій в іноземній валюті.

Неторгові операції є операції з обслуговування фізичних осіб, що не займаються підприємницькою діяльністю, а також послуги, що надаються юридичним особам і не стосуються безпосередньо їх комерційної діяльності:

купівля та продаж іноземної валюти через обмінні пункти;

оплата платіжних документів у національній та іноземній валютах;

інкасо готівкової іноземної валюти та платіжних документів у національній валюті;

оплата переказів, що надходять фізичним особам з-за кордону;

переказ коштів фізичних осіб за кордон;

операції за поточними рахунками і вкладами фізичних осіб в іноземній валюті;

операції з банківськими пластиковими картками;

операції з дорожніми чеками.

Класифікація неторгових операцій в іноземній валюті

У літературі немає як чіткого визначення, так і класифікації неторгових операцій. Однак, виходячи з практики їх проведення, неторгові операції можна розглядати з кількох позицій.

I. Залежно від суб’єкта надання послуг неторгового характеру вони поділяються на:

послуги, які надаються банківськими установами, спеціалізованими фінансово-кредитними інститутами та іншими установами й організаціями, тобто банківські;

послуги комерційних банків, що надають ширший спектр послуг, до яких належать практично всі можливі операції, тобто послуги, що надаються спеціалізованими інститутами;

послуги компаній фірм (небанківських обмінних пунктів валют, клубних пластикових карток, переказів коштів своїх клієнтів тощо), що займаються обслуговуванням пластикових карток, грошових переказів тощо, тобто послуги, що надаються іншими суб’єктами.

В Україні переважна більшість послуг неторгового характеру надається банківськими установами.

II. Залежно від типу клієнтів, що отримують послуги:

операції, що проводяться для юридичних осіб (сплата витрат на відрядження та операції з корпоративними пластиковими картками);

операції, що проводяться для фізичних осіб (фізичні особи можуть отримати весь спектр неторгових операцій).

В Україні найбільш поширеними є послуги з обміну валюти та переказу коштів фізичних осіб за кордон і отримання надходжень з-за кордону. Останнім часом набули популярності операції з дорожніми чеками. Надання послуг з обслуговування пластикових карток є перспективними і перебувають на стадії розвитку.

ІІІ. Залежно від виду неторгові операції можна поділити на три групи: переказні, конверсійні та ведення валютних рахунків клієнтів (останнє частіше виступає складовою переказних операцій).

Переказні операції — це такі операції, в основі яких лежить переказ коштів однієї особи на користь іншої, або трансформація грошових коштів особи для використання їх тією ж особою (операції з дорожніми чеками).

До переказних операцій належать:

операції з дорожніми чеками;

операції з пластиковими картками;

послуги з переказу коштів клієнта за кордон;

оплата переказів з-за кордону та сплата інших платіжних документів.

Конверсійні операції — купівля та продаж іноземної валюти через обмінні пункти.

Згідно з українським законодавством такі операції можуть проводитися не лише банківськими установами (наприклад, концерн «Денді» є одним із лідерів у наданні валютообмінних послуг через мережу обмінних пунктів в Україні).

IV. Залежно від джерела фінансування можна визначити такі види неторгових операцій:

за рахунок власних коштів клієнта;

за рахунок кредитних ресурсів банку;

операції з кредитними картками;

змішані.

Основні інструменти:

дебетна картка з овердрафтом;

чекова гарантійна картка.

V. Залежно від місця здійснення це можуть бути операції, що проводяться на внутрішньому та міжнародному ринках.

З переліку неторгових операцій в іноземній валюті на внутрішньому ринку здебільшого здійснюються операції з обміну іноземної валюти через мережу обмінних пунктів та ведення валютних рахунків фізичних осіб. Переважна більшість неторгових операцій в іноземній валюті (перекази коштів, операції з дорожніми чеками та пластиковими картками тощо) проводиться на міжнародних ринках.

VI. Залежно від джерел регулювання неторгові операції поділяються на:

операції, які регулюються законами України та нормативними актами НБУ;

операції, які регулюються міжнародними угодами;

операції, які регулюються міжнародними правилами;

операції, які регулюються змішаним чином (таке регулювання в Україні найбільш поширене).

VII. Залежно від виду валюти — операції, що проводяться в конвертованій або неконвертованій валюті.

Операції з пластиковими картками та дорожніми чеками здійснюються, як правило, у конвертованій валюті. Щодо операцій з переказу та отримання коштів або ведення валютних рахунків клієнтів вид валюти залежить від конкретної країни (так, перекази з України в країни СНД відбуваються в національній валюті України) та виду валюти, що вноситься клієнтом на рахунок. Конверсійні операції можуть проводитись з будь-яким видом валюти.

VІІІ. Неторгові операції можна класифікувати за видом доходу, що отримує банк від їх здійснення:

комісійна винагорода (банк отримує її практично за всі види неторгових операцій);

проценти та комісійна винагорода (такий дохід банк отримує по операціях з кредитними та дебетними картками з овердрафтом).