Валютні операції (2001)

4.2. Операції з дорожніми чеками

Класифікаційні ознаки та реквізити дорожніх чеків. Механізм проведення операцій з дорожніми чеками.

Дорожній чек — грошове зобов’язання виплатити зазначену в чеку суму власнику, чий зразок підпису проставляється на ньому в момент його продажу.

Класифікаційні ознаки

Визначення особи, що отримує чек (юридична або фізична особа).

Порядок сплати за чеком (сплачено готівкою чи безготівковим розрахунком).

Строк дії чека (строковий чи безстроковий).

Реквізити дорожніх чеків

Найменування «дорожній чек» (Travellers cheque).

Вартість цифрами та літерами і валюта чека.

Найменування організації, компанії або банку, що випустив чек (емітента). Якщо дорожній чек випущено в рамках міжнародної платіжної системи, назва системи.

Номер чека.

Підпис уповноважених посадових осіб емітента, наказ або зобов’язання банку-емітента про сплату суми іноземної валюти, зазначеної на чеку.

Зразок підпису власника чека, проставлений у спеціально відведеному місці в момент купівлі чека.

У дорожньому чеку мається також відповідне місце для підпису власника чека, який проставляється в момент його сплати.

Емітентами дорожніх чеків можуть бути банки, інші кредитні та фінансові інститути, а також туристичні організації. Дорожні чеки емітуються в іноземній валюті різних номіналів і являють собою платіжні документи, що використовуються головним чином як засіб забезпечення валютою туристів. Тобто вони можуть бути використані як засоби платежу за товари та отримані послуги або обміняні на готівкову валюту. На відміну від іменних чеків, дорожні чеки не мають обмежень за строком дії.

Механізм проведення операцій з дорожніми чеками

Покупець дорожнього чека ставить свій підпис на ньому. При пред’явленні до сплати власник повинен удруге поставити свій підпис на чеку, оскільки його сплата провадиться за умови ідентичності двох підписів. Рекомендується не провадити прийом дорожніх чеків, якщо виявлено невідповідність підписів або особи пред’явника та власника чека. У тих випадках, коли касиру пред’явлено чистий (без підпису власника) або заповнений (з двома підписами) дорожній чек, касир має право попросити його власника пред’явити квитанцію про купівлю дорожніх чеків, де чітко вказано їх кількість, серії, номери, номінал, загальна сума, а також є оригінал підпису клієнта. З підписом на квитанції можна провести звірку підписів, що вже стоять на самому чеку. Цю квитанцію радять зберігати окремо від чеків, оскільки у разі втрати або викрадення чеків вона дає можливість клієнту повернути власні кошти та разом з оригіналом підпису є єдиним доказом, що саме він — власник чеків. Якщо виникає така необхідність, протягом доби необхідно повідомити про це організацію емітента з подробицями того, що сталося. Наявність посвідчення особи та квитанції при цьому необов’язкова.

Порядок роботи банку з дорожніми чеками

Дорожні чеки, що не мають відповідних вказівок щодо строку їх дії, є безстроковими.

При здійсненні операцій з дорожніми чеками банк повинен стежити за будь-якими змінами у формі та реквізитах дорожніх чеків, а також порядком їх сплати. Контрольні матеріали з приводу сплати дорожніх чеків та зразки самих чеків зберігаються в окремому досьє.

Керівник і головний бухгалтер банку несуть відповідальність за правильну організацію роботи з дорожніми чеками. Вони зобов’язані ретельно проінструктувати працівників банку про порядок здійснення операцій.

Порядок сплати дорожніх чеків та оформлення документів

За виконання операцій по сплаті дорожніх чеків банк бере з клієнта комісійний збір згідно з його тарифами. Дорожні чеки сплачуються лише початковому власнику, зразок підпису якого проставлено на чеку. Часткова сплата дорожнього чека не допускається. Сплата може бути зроблена в валюті, вказаній на дорожньому чеку, або ж, за бажанням його власника, у валюті України за курсом обміну іноземної валюти, встановленому банком у момент сплати.

Дорожні чеки сплачуються касовими працівниками. При сплаті дорожнього чека іноземного банку касові працівники зобов’язані перевірити:

ідентичність представленого чека зразкам, що маються в банку;

наявність зразка підпису власника (або його прізвища, імені, номера паспорта, проставлених у момент продажу чека);

чи не значиться цей чек у списку втрачених або підроблених бланків дорожніх чеків.

Після встановлення платіжності чека працівник банку пропонує клієнту в своїй присутності поставити підпис на чеку в спеціально відведеному місці. У разі ідентичності підпису клієнта заявленому на чеку зразку працівник банку реєструє операцію в реєстрі сплачених чеків, визначає суму комісії та провадить сплату.

Якщо підпис клієнта виявиться неідентичним зразку підпису на чеку, працівник банку пропонує розписатися клієнтові на зворотному боці чека. Якщо ж і цей підпис не відповідатиме зразку, то тоді зразок підпису звіряється з підписом у паспорті або повідомленням про продаж чека. Працівник банку перевіряє особу пред’явника чека за паспортом, занотовує реквізити паспорта на зворотному боці чека, завіряє цей запис своїм підписом.

В інших випадках чек до сплати не приймається. Якщо на дорожньому чеку замість зразка підпису власника вказані його прізвище, ім’я, номер паспорта, тоді після перевірки особи клієнта за паспортом працівник банку занотовує паспортні дані на звороті чека та завіряє їх своїм підписом. При пред’явленні клієнтом не одного, а одночасно певної кількості чеків відмітка щодо пред’явлення паспорта проставляється на одному з чеків.

У разі, коли сума чеків перевищує 1000 дол. США, касир зобов’язаний попросити у клієнта паспорт і порівняти підпис у паспорті з підписом на чеках. Навіть при ідентичності підписів на звороті одного з чеків касир записує дані паспорта клієнта (прізвище, ім’я, по батькові, ким і коли виданий), якщо є можливість, робить ксерокопію паспорта, просить клієнта розписатися на зворотному боці чека та завіряє його підпис своїм. Після цього він просить клієнта пред’явити квитанцію про купівлю чеків, що пред’явлено до сплати. За умови відсутності такої квитанції для отримання готівки за чеком клієнта направляють до головної контори банку.

При сплаті чеків на суму понад 2000 дол. США працівник банку виконує всі вищевказані дії, а також робить авторизацію чеків. Якщо ж отримати код авторизації не вдається або чеки належать до іншої платіжної системи, то працівник банку сплачує клієнту 2000 дол. США, а суму, що залишилась, пропонує взяти на інкасо або сплатити наступного дня.

При сплаті дорожніх чеків працівник банку оформляє та надає клієнту перший примірник довідки сертифіката незалежно від реєстрації чеків у митному документі (у графі довідки «Найменування валюти» вказується найменування платіжного документа та валюти, в якій він виписаний).

На сплачених дорожніх чеках іноземних банків за погодженням з банком, що здійснює цю операцію, та іноземним банком, з яким встановлено кореспондентські відносини, працівники банку, що приймають дорожні чеки до сплати, проставляють індосамент англійською мовою.

Сплачені дорожні чеки відсилаються структурному підрозділу, що відповідає за операції з дорожніми чеками в порядку та за угодою, погодженою з іноземними банками.

Дорожні чеки, сплачені у філіях банку, один раз на тиждень надсилаються в головну контору банку рекомендованою поштою разом із супроводжуючими документами. Повідомлення про суму надісланих чеків дублюється ключованим телексом у день відправки їх поштою.

Фінансові взаємовідносини між філією та головною конторою регулюються додатковими розпорядженнями головної контори.

Порядок продажу дорожніх чеків

Банк провадить продаж дорожніх чеків за вільно конвертовану та національну валюти. За виконання операцій з продажу дорожніх чеків банк утримує комісійний збір згідно з тарифами банку.

Дорожні чеки можуть бути продані фізичним та юридичним особам. Фізичні особи сплачують вартість чека в касі банку шляхом готівкового розрахунку. Юридичні особи можуть зробити сплату як шляхом готівкового, так і безготівкового розрахунку.

Операцію з продажу дорожніх чеків здійснюють: працівник, уповноважений на здійснення даної операції, та касир.

Обов’язки операційного працівника

Продаж чеків здійснюється на підставі заяви клієнта, яка одночасно виступає інформаційним застереженням, а після цього використовується для подальшої звітності. Операційний працівник стежить за правильним заповненням заяви.

Оформлює квитанцію про продаж дорожніх чеків.

Нагадує клієнтові правила та умови купівлі дорожніх чеків, а також інформує про його дії у разі втрати чеків.

Внутрішнім шляхом передає оформлені документи в касу банку разом з паспортом клієнта.

Обов’язки касира

Касир закріплює дорожні чеки в обкладинці і після отримання сплати від клієнта виконує таке:

Просить клієнта розписатися на кожному чеку чорнилом або кульковою ручкою в місці, поміченому «Підпис клієнта» («Signature of holder»), у лівому нижньому куті чека. Клієнтів слід попередити, що підписувати чек вдруге потрібно лише в присутності касира, що приймає чек.

Передає клієнту жовту копію квитанції, дозвіл на вивезення валюти, паспорт.

Оригінал квитанції та копію синього кольору в кінці операційного дня касир передає в управління або департамент іноземної валюти банку особі, яка відповідає за роботу з дорожніми чеками. Копія зеленого кольору залишається в касового працівника для подальшої звітності.

Радить клієнту зберігати свою копію квитанції в надійному місці, окремо від чеків.

Просить клієнта розписатися в заяві-аpplication про отримання дозволу на вивезення валюти та продані дорожні чеки у графі «отримав».

На дорожніх чеках, пошкоджених у процесі оформлення продажу, касир ставить штамп або пише від руки «cancelled» (анульовано) поперек місця для контрольних підписів. Оформлює нові чеки та заповнює нову квитанцію про продаж, а первісну квитанцію ліквідує, про що інформує відповідальну особу. Анульовані чеки повинні бути повернені емітентові.

Контрольні матеріали по дорожніх чеках касир зберігає в окремому досьє.

Контроль за надходженням коштів на рахунок банку для розрахунків за дорожніми чеками в банку найчастіше здійснює управління бухгалтерського обліку та звітності. При цьому відповідальний працівник управління робить відмітку про зарахування відповідної суми на рахунок банку в заяві-application у графі «сальдо рахунку дозволяє», завіряє її своїм підписом та особистим штампом. Подальша процедура продажу дорожніх чеків така сама, як і при готівковій формі сплати. Касовий працівник видає чеки з каси банку лише на підставі заяви клієнта, в якій стоїть відмітка управління.

На основі отриманих квитанцій від касового працівника робітник управління іноземної валюти заповнює реєстр резидентів, які придбали дорожні чеки, та оформлює розрахункове авізо. Оригінал квитанції відправляється в компанію-емітент, а копія синього кольору залишається в досьє банку.

При втраті дорожніх чеків власник, що бажає отримати його вартість, повинен якнайшвидше зв’язатись з відповідною службою компенсації відповідної компанії або звернутися до банку. Компенсація вартості втрачених дорожніх чеків іноземних банків провадиться відповідними банками-емітентами у встановленому ними порядку. На прохання клієнта банк направляє банку-емітенту інформацію про втрату чека.

Дорожні чеки можуть бути продані через філії банку. Для цього філія передає в головну контору банку (факсом або телексом) заяву про суму та номінал чеків, які він бажає придбати, а також дебетове авізо на списання цієї суми з його субкореспондентського рахунку.

Нормативні та інші контрольні матеріали стосовно здійснення операцій з дорожніми чеками іноземних банків (зразки дорожніх чеків, правила здійснення операцій з ними та інші довідкові матеріали) зберігаються в окремому досьє банку.

Операції з продажу та купівлі дорожніх чеків іноземних банків можуть провадитися лише за наявності в банку або його філіях уповноважених на здійснення даних операцій відповідних нормативних і контрольних матеріалів.

Нормативні, контрольні та довідкові матеріали по дорожніх чеках зберігаються у спеціальних папках по країнах або банках-емітентах протягом трьох років.

Філії банку здійснюють операції з купівлі-продажу дорожніх чеків за наявності дозволу головної контори банку.