Валютні операції (2001)

4.3. Операції з пластиковими картками

Безготівкові розрахунки. Кредитні та дебетові картки. Учасники операцій з банківськими кредитними картками, їх права та обов’язки. Основні правила роботи з картками.

Банківська пластикова картка — це інструмент безготівкових розрахунків, а також засіб отримання кредиту (кредитна картка).

Безготівкові розрахунки

Дебетові трансферти

При дебетовому трансферті отримувач грошей дає наказ дебетувати рахунок платника на відповідну суму і зарахувати її на свій рахунок.У системі дебетових трансфертів переказ коштів ініціюється їх отримувачем. Отримавши наказ від отримувача коштів (1, 2), банк платника дебетує його рахунок і кредитує кореспондентський рахунок банку-отримувача (3), якому відсилається кредит-авізо (4). Платникові відсилається виписка з рахунку (5), а бенефіціару — повідомлення про зарахування коштів (6).

Кредитові трансферти

При кредитовому трансферті ініціатива належить платникові.За наказом платника (1) його банк відсилає банку отримувача наказ кредитувати рахунок бенефіціара і дебетувати власний кореспондентський рахунок (2, 3). Повідомлення про проведення операції надсилається учасникам розрахунків (4—6).

За допомогою пластикових карток можна проводити обидві форми розрахунків, залежно від того, кредитні чи дебетові картки застосовуються.

Система карткових розрахунків має в своїй основі три окремі види угод:

між торговцем і власником картки — про продаж товарів або послуг;

між банком і торговцем — про прийняття карток у сплату за товари та послуги;

між банком і власником картки — про відшкодування банку суми, сплаченої торговцю за операціями з карткою.

Кредитні та дебетові картки

Кредитні картки

Банківська кредитна картка призначена для купівлі товарів з використанням банківського кредиту, а також для отримання авансів у готівковій формі.

Головна особливість цієї картки полягає у відкритті банком кредитної лінії, яка використовується автоматично щоразу, коли купується товар або береться кредит у грошовій формі. Кредитна лінія діє в рамках встановленого банком ліміту.

Кредитні картки можуть надаватись окремим особам або організаціям, тому вони поділяються на індивідуальні та корпоративні. Індивідуальні картки бувають стандартні і «золоті» (останні надаються клієнтам з високою кредитоспроможністю і передбачають широкий спектр пільг для власників). Корпоративна картка видається фірмі, яка може на її основі видавати індивідуальні картки вибраним особам. Їм відкриваються персональні рахунки, прив’язані до корпоративного рахунку. Всю відповідальність за такими картками несе організація, якій належить корпоративна картка. В Україні корпоративні картки поки що не мають такого поширення, як індивідуальні.

До кредитних карток належать і так звані платіжні картки. Головна особливість їх полягає в тому, що в обов’язки власника картки входить погашення заборгованості за карткою протягом місяця без права пролонгувати кредит. Ці картки емітуються компаніями, що спеціалізуються у сфері туризму та розваг, такими як American Express i Diners Club. Вони надають власникам різноманітні пільги з купівлі авіаквитків, бронювання номерів у готелях, страхування життя тощо. По них відсутній ліміт разової купівлі. В Україні в 1997 році з’явилися клубні картки «Golden Ring». Існують два різновиди таких карток: «Golden Ring Worldwilde Hotel Services», які забезпечують пільгові послуги готелів і туристичних агентств, та «Golden Ring City Servises», що гарантують пільги при сплаті у ресторанах, казино тощо.

На українському ринку функціонують кредитні картки кількох систем:

Visa;

EuroCard/MasterCard;

Cirrus/Maestro;

American Express.

Примітка. Щодо вітчизняної картки, тут через зумовлену економічною кризою низьку кредитоспроможність більшості потенційних користувачів перевага віддається різноманітним дебетовим карткам (згідно з проектом АТ «Укркарт» це — здебільшого картки типу «Електронний гаманець» та «Електронна чекова книжка»).

Учасники операцій з банківськими кредитними картками:

власник картки;

банк-емітент (банк, що випускає картку);

підприємство торгівлі або сфери послуг (далі — торговець);

банк-екваєр (банк, який обслуговує торговця).

Права та обов’язки учасників

Власник картки:

може використовувати картку для оплати товарів і послуг, що пропонуються іншими учасниками угоди, а також для отримання у банку кредиту в готівковій формі в рамках встановленого ліміту;

може погасити свою заборгованість банку протягом пільгового періоду без сплати процентів;

може скористатись пролонгованим кредитом банку (за межами пільгового періоду зі сплатою встановлених процентів);

зобов’язаний погасити борг і проценти відповідно до схеми, що передбачена угодою.

Банк-емітент (для спрощення схем одночасно і банк-екваєр):

видає картку після детальної перевірки фінансового стану клієнта та оцінки його кредитоспроможності;

відкриває клієнтові спеціальний банківський рахунок, на якому фіксує всі операції клієнта з карткою;

щомісячно висилає клієнтові виписку зі зазначенням розмірів заборгованості, сум і термінів платежу;

стягує комісію і проценти згідно із встановленими тарифами;

зобов’язується сплачувати рахунки торгового підприємства по покупках, що зроблені клієнтом з використанням кредитної картки за вирахуванням комісійних зборів;

може відмовитися від сплати торгових рахунків, якщо порушені будь-які умови угоди.

Торговець:

зобов’язується приймати картки в сплату за товари і послуги і проводити авторизацію (отримувати дозвіл) у випадках, передбачених угодою;

зобов’язується вилучати картку, якщо є підозра, що пред’явник картки не є її законним власником;

може надавати банку торгові рахунки для негайного отримання коштів;

зобов’язаний зберігати конфіденційну інформацію про клієнта.

Переваги системи карткових розрахунків для її учасників

Для власників карток:

зручність використання;

автоматичне надання банківського кредиту;

можливість відстрочення погашення боргу;

регулярне отримання повної інформації по зроблених операціях.

Для торговців:

розширення продажу та залучення нових покупців;

можливість надання кредиту без використання власних коштів та ведення спеціальних систем обліку;

зниження ризику завдяки заміщенню банківських чеків картками. Йдеться про складнощі ідентифікації пред’явника чека, ризик відсутності грошей на банківському рахунку чекодавця, часті випадки підробки банківських чеків і т.д.

Для банків:

розширення сфери діяльності банку;

«перехресний» продаж додаткових продуктів і послуг власникам карток;

отримання додаткового доходу в формі комісійної винагороди та процентних надходжень.

Основні правила роботи з картками

Кредитні картки

Клієнт подає в банк заяву на отримання банківської кредитної картки. На основі даних, наведених у заяві, банк проводить оцінку кредитоспроможності клієнта і визначає ліміт картки. При позитивному вирішенні питання банк відкриває клієнту спеціальний картковий рахунок. Одночасно виготовляється персональна пластикова картка, на яку заноситься необхідна інформація: прізвище та ім’я, номер рахунку, термін дії картки.

Банк-емітент встановлює два види обмежень:

загальний кредитний ліміт суми непогашеної заборгованості за картковим рахунком, якого треба дотримуватися протягом усього періоду дії картки;

разовий ліміт на суму однієї покупки.

Різним клієнтам встановлюються різні рівні ліміту, залежно від їх кредитоспроможності та згідно з прийнятими банком стандартами.

У момент купівлі товару або послуги власник картки пред’являє її продавцю. Продавець друкує торговий рахунок, на якому за допомогою спеціального пристрою відбиваються дані з картки. Ця процедура називається імпринтинг.

Торговий рахунок відбивається у трьох примірниках: перший отримує власник картки, другий залишається у продавця, а третій надсилається банку-екваєру.

Якщо сума покупки перевищує встановлений ліміт, торговець до оформлення покупки зобов’язаний провести авторизацію, тобто отримати дозвіл банку-емітента. За наявності спеціальних касових терміналів авторизація здійснюється за окремою угодою в режимі реального часу (on-line). У такому разі ліміт на одну операцію не враховується.

Банк торговця (екваєр) отримує від свого клієнта належно оформлені торгові рахунки. Ці рахунки розглядаються банком як еквівалент грошових сум, які належать до негайного зарахування на рахунок торговця. Торговець може використати ці гроші незалежно від того, відшкодує покупець суму покупки банку-емітенту чи ні (звичайно, якщо при здійсненні покупки не відбулося порушення встановлених правил при свідомій участі торговця). При сплаті рахунків з торговця утримується комісія (дисконт).

Наприкінці кожного місяця банк надсилає власнику картки спеціальну виписку з його карткового рахунку, в якій вказуються всі операції, проведені за період, а також суми та терміни заборгованості. Ця процедура називається білинг.

Клієнт має дві можливості щодо сплати: 1) він може погасити борг без виплати процентів протягом встановленого угодою терміну або 2) пролонгувати кредит, сплачуючи щомісячний процент від середньоденного залишку боргу.У разі купівлі товару за банківською кредитною карткою на суму, що не перевищує разового ліміту, торговець виписує торговий рахунок, копія якого передається разом з товаром і карткою покупцеві (1, 2). У разі перевищення ліміту торговець зв’язується з банком-екваєром для проведення авторизації (отримання дозволу на угоду). Якщо власник картки — клієнт банку-екваєра (тобто екваєр є також емітентом картки), то авторизацію проводить сам екваєр (3, 3а). Якщо власник картки — клієнт іншого банку, то екваєр зв’язується з банком-емітентом через систему інформаційного обміну (4, 4а). Після отримання дозволу ця інформація надходить до торговця і угода завершується передачею товару (3а, 2). По закінченні визначеного періоду (робочого дня, тижня, місяця) торговець надає банку-екваєру торгові рахунки за картковими покупками. Банк зараховує суми за мінусом дисконту на рахунок торговця (5). Якщо власник картки — клієнт банку-екваєра, то екваєр проводить розрахунки безпосередньо з власником картки (6). Банк надсилає виписку із зазначенням сум, що підлягають погашенню, і термінів сплати боргу. Якщо власник картки — клієнт іншого банку, схема дещо ускладнюється. Банк-екваєр отримує від емітента гроші через систему інформаційного обміну (7). При цьому банк-екваєр сплачує емітенту комісію за інтерчейндж. Потім банк-емітент отримує платіж від власника картки.

Дебетові картки

У разі роботи з дебетовою карткою клієнт оперує лише сумою, що знаходиться на його банківському рахунку. Ці картки також називають «електронними грошима», оскільки платіжні операції виконуються шляхом прямого зменшення фінансових активів клієнта замість збільшення його зобов’язань перед банком. При сплаті за допомогою дебетової картки необхідно перевірити стан банківського рахунка покупця і списати з нього суму платежу на користь підприємства торгівлі або сервісу. Тому обробка таких карток звичайно проходить у режимі on-line, тобто торговець зв’язується з банком, повідомляє йому суму платежу і отримує підтвердження на проведення операції. Окрім цього, якщо картка передбачає можливість перезаписувати інформацію і має високий ступінь захисту, торговець може працювати в режимі off-line і не турбувати банк з приводу кожної купівлі. В цьому режимі всі фінансові транзакції зберігатимуться в торговому терміналі. В обумовлені строки проводиться розрахунок: рахунки передаються в банк для списання коштів з клієнтських рахунків.

Дебетова картка може в будь-який момент стати кредитною, якщо вона наділяється будь-якими рисами кредиту, наприклад, передбачена можливість овердрафту.

Загальна схема операцій, що виконуються при розрахунках за товари і послуги за допомогою дебетової картки, близька до схеми операцій з кредитною карткою, але вона має деякі властивості.

Бажаючи здійснити купівлю або отримати послугу, власник картки надає її торговцеві (1). Торговець перевіряє картку візуально (2), а потім проводить авторизацію — голосову по телефону або електронну через POS-термінал (3). Отримавши дозвіл, торговець оформляє чек (3б), переносячи на нього дані з картки. Власник картки підписує всі примірники чека (при авторизації через POS-термінал підпис не потрібен, оскільки його роль виконує ПІН-код). Примірник чека і товар передаються покупцеві (4). Наприкінці кожного робочого дня торговець надає в банк-екваєр примірники чеків, котрі слугують документальним підтвердженням транзакції. Дані за транзакціями передаються у процесинговий центр (5). Банк-екваєр перевіряє документи і кредитує рахунок торговця на відповідну суму (6). Процесинговий центр обробляє інформацію і передає її у розрахунковий банк, в якому банки-учасники відкрили кореспондентські рахунки (7). Розрахунковий банк проводить взаємозалік між банками-учасниками (8). Банки, які не мають кореспондентських рахунків у розрахунковому банку, здійснюють розрахунки самостійно. Банк-емітент щомісяця сповіщає власника картки про стан його карткового рахунка (10). Банки-емітенти знімають комісійну платню з рахунків власників карток за послуги при здійсненні операцій.

Процес авторизації значно спрощується, якщо технічний бік справи дозволяє проводити її в off-line режимі.

Порядок та умови надання міжнародних пластикових карток VISA, Euroсard/MasterCard

Міжнародні пластикові картки VISA та Euroсard/MasterCard є засобом безготівкових розрахунків, призначеним для сплати вартості товарів і послуг, а також видачі готівкових грошових коштів по них як на території України, так і за її кордонами. Будь-який вид платежу, а також отримання по картці готівкових грошових коштів провадиться в пунктах обслуговування власників карток з логотипом цих міжнародних платіжних систем.

Пластикові картки є власністю банку-емітента. Банк стежить за всіма змінами в формі та реквізитах пластикових карток, порядком їх сплати. Контрольні матеріали по роботі з пластиковими картками зберігаються в окремому досьє.

Відповідальність за правильну організацію роботи з пластиковими картками несуть керівник банку та його головний бухгалтер. Саме вони повинні ретельно проінструктувати працівників банку про порядок здійснення цих операцій та ознайомити їх з умовами надання карток.

Умови надання картки

Картки надаються:

физичній особі — на її ім’я;

юридичній особі — на ім’я фізичної особи і зазначенням власника (розпорядника) спеціального карткового рахунка СКР.

Тип картки встановлюється користувачем картки самостійно. Використання картки регламентується чинним законодавством України, статутом, правилами асоціації EUROPAY International, MasterCard International та VISA International, а також правилами користування карткою та угодою, укладеною між банком і користувачем.

Реквізити пластикової картки VISA

Лицьовий та зворотний боки пластикової картки VISA мають певні реквізити, що є обов’язковими для всіх карток такого типу.

Реквізити лицьового боку:

найменування емітента (банку або фінансової компанії, що емітували картку) та/або їх логотип, розміщений у верхній частині картки;

номер картки;

BIN (base indentification number) картки (перші чотири цифри номера, розташовані над ним);

логотип VISA;

голограма;

строк дії картки включає дати її початку та закінчення (наприклад, 01\93 01\94);

захисні символи карток VISA;

ім’я та прізвище власника картки;

зображення голуба, що можна побачити в ультрафіолетових променях;

навколо логотипу VISA мікропечаткою виконано BIN або код фірми-виготовлювача пластику.

Реквізити зворотного боку:

магнітна смужка;

місце для зразка підпису Клієнта (Authorised signature).

На зворотному боці картки традиційно вказуються, що вона є власністю банку-емітента та може бути використана лише тією особою, чиє ім’я вказано на лицьовому боці, а також застереження, що незаконне використання пластикової картки переслідується законом. Крім того, тут наводиться адреса банку-емітента.

На лицьовому та зворотному боці картки може бути захисний символ VISA, розташований під голограмою голуба.

Реквізити пластикової картки Euroсard/MasterCard

Лицьовий та зворотний боки пластикової картки Eurocard/ MasterCard мають визначені реквізити, що є обов’язковими для всіх карток даного типу.

Реквізити лицьового боку:

номер картки;

логотип Eurocard та логотип MasterCard;

голограма;

строк дії картки;

захисні символи карток Eurocard/MasterCard (стилізовані букви МС);

ім’я та прізвище власника картки;

букви «МС», що видимі в ультрафіолетових променях;

чотиризначний цифровий код ICA.

Реквізити зворотного боку:

магнітна смужка;

місце для зразка підпису клієнта (Authorised signature).

логотипи Eurocard/MasterCard.

На зворотному боці картки традиційно вказується те, що вона є власністю банку-емітента та може бути використана лише тією особою, чиє ім’я вказано на лицьовому боці, а також застереження, що незаконне використання картки переслідується законом. Крім того, тут наводиться адреса банку-емітента.

Порядок видачі та використання картки

Банк самостійно приймає рішення про видачу картки клієнту. Банк має право запитати додаткову інформацію про клієнта, а також відмовити у видачі/подовженні строку дії картки без пояснення причин.

Працівники банку, здійснюючи операції з пластиковими картками, зобов’язані зберігати в таємниці всю отриману інформацію від клієнта та про клієнта відповідно до чинного законодавства України.

Взаєморозрахунки по пластикових картках

Взаєморозрахунки по пластикових картках регулюються чинним законодавством України, правилами міжнародних платіжних систем та договорами з банками-емітентами.

Розрахунки з банками-емітентами здійснюються через кореспондентські рахунки в цих банках з подальшим їх перерахуванням на СКР, відкритий у банку-емітенті. Банківське управління іноземної валюти перераховує на кореспондентський рахунок банку в банку-емітенті суми видаткових лімітів по картках, договір та заяву на випуск карток в електронному вигляді (для VISA) або кур’єром (для Eurocard/MasterCard).

Після повідомлення про виготовлення картки працівник, що виконує операції по картках, на підставі довіреності отримує в банку-емітенті пластикові картки та ПІН-коди до них і залишає там розписку про їх отримання.

Щомісячно до 5 числа відділ пластикових карток повідомлює в банк-емітент суми всіх видаткових лімітів по картках.

Банк зобов’язаний підтримувати на СКР в банках-емітентах залишок, що дорівнює сумі загального видаткового ліміту по картках. Усі видатки, що провадяться клієнтами за допомогою пластикових карток, а також пов’язані з їх випуском та обслуговуванням, списуються банком-емітентом з СКР банку відповідно до тарифів банку-емітента.

При виникненні дебетового сальдо на СКР банк повинен сплатити заборгованість перед банком-емітентом протягом 5 банківських днів. Працівники відділу пластикових карток зобов’язані стежити за строками та правильністю виконання операцій по СКР банку в банку-емітенті.

Порядок здійснення операцій з видачі готівкових коштів власникам міжнародних платіжних карток VISA,Eurocard/MasterCard, Diners Club та інших

На початку здійснення такої операції працівник банку повинен ознайомити клієнта — власника кредитної картки з умовами видачі готівкових коштів. Далі клієнта треба поінформувати щодо умов видачі готівкової іноземної валюти з урахуванням комісійних процентів, що стягуються банківською установою.

Ідентифікація пластикової картки передбачає:

перевірку наявності номера картки;

перевірку наявності обов’язкових реквізитів картки;

те, що картка в цілому та її окремі реквізити (смужка для підпису, магнітна смужка, номер, захисні символи) не повинні мати зовнішніх пошкоджень.

Ідентифікують особу клієнта таким чином.

Перевіряють документ, що засвідчує особу клієнта. Таким документом за чинним законодавством України є:

вид на проживання в Україні — для іноземних громадян та осіб без громадянства, якщо вони постійно проживають на території України;

національний закордонний паспорт або документ, що його замінює, — для іноземних громадян, що тимчасово знаходяться в Україні;

внутрішній загальногромадянський паспорт або документ, що його замінює, загальногромадянський закордонний паспорт — для громадян України.

Звіряють ім’я та прізвище, вказані на карточці, з даними, зазначеними в пред’явленому документі.

Перевіряють відповідність підпису клієнта на зворотному боці картки з тим, що є в представленому документі.

Якщо пластикова картка або особа клієнта не відповідають хоча б одному з вищеперелічених пунктів, то видача готівкових коштів за цією карткою забороняється, а клієнту рекомендується звернутись до банку, що видав цю картку.

Якщо в результаті проведеної перевірки особа клієнта та картка не є сумнівними, працівник банку повинен з’ясувати у клієнта суму, яку він бажає отримати, та провести авторизацію картки.

Проведення авторизації та заповнення сліпа касиром за допомогою імпринтера

Авторизаційний запит необхідний для підтвердження наявності коштів на СКР у клієнта для проведення даної операції. Працівникам банку забороняється видавати готівкові кошти по картці без отримання коду авторизації. Працівник банку повинен:

отримати відбиток картки на імпринтері;

записати на сліпі дату операції в спеціально відведеному полі;

здійснити запит до авторизаційного центру банку (у разі авторизації в on-line режимі).

З Центру авторизації можуть бути отримані такі варіанти повідомлень:

код авторизації, що складається з кількох цифр (свідчить про те, що картка проавторизована для замовленої суми);

«відмова» (свідчить про те, що в проведенні операції на замовлену суму по даній карточці відмовлено). Якщо з Центра авторизації отримано негативну відповідь на проведення операції, працівник банку повинен запропонувати клієнту зменшити замовлену суму або звернутись у банк, що видав картку;

«вилучити» (свідчить про те, що картку необхідно вилучити). Клієнту, в якого була вилучена картка, на його вимогу надається розписка, що засвідчується підписом касира. Після вилучення картки працівник банку заповнює анкету про факт вилучення пластикової картки.

Вилучена пластикова картка разом із заповненою анкетою передається в банківське управління пластикових карток або іншу аналогічну структуру, що відповідає за ці операції.

Касир, що вилучив картку, отримує винагороду від Корпорації кредитних карток у розмірі, передбаченому її правилами.

Після отримання кода підтвердження з Центру авторизації працівник банку заносить на сліп отриманий код авторизації та суму замовленої готівки з урахуванням плати за послугу. У разі необхідності можна відмовитися від отриманої авторизації, зателефонувавши в Центр авторизації і повідомивши номер картки та отриманий код. При отриманні з Центру авторизації підтвердження про відміну операції в присутності клієнта працівник знищує заповнений сліп.

Отримавши підпис власника картки на сліпі, працівник банку звіряє його з підписом на картці. При цьому треба стежити за тим, аби підпис клієнта було добре видно на всіх копіях сліпу.

Якщо ж підписи не збігаються, клієнту можна запропонувати ще раз поставити свій підпис на тому ж сліпі. Якщо на старому сліпі не вистачає місця для другого підпису, заповнюється новий; при цьому попередній сліп знищується. Якщо ж підписи повторно не збігаються, видавати готівкову валюту по картці забороняється. При цьому працівник банку повинен відмінити отриманий код авторизації.

Протягом проведення операції пластикова картка весь час повинна перебувати в полі зору її власника.

Підписавши сліп, працівник банку розподіляє його на три копії, на зворотному боці 2-ї та 3-ї копій проставляє суму фактично виданої валюти та засвідчує її власним підписом (наприклад, Видано 100 доларів США (Сто доларів США), дата, підпис). Жодні виправлення на сліпі неможливі. У разі неправильного заповнення сліпа його необхідно знищити та заповнити новий.

Пластикові картки VISA Electron можуть бути проавторизовані лише за допомогою електронного термінала ВЕРІФОН.