Внутрішній економічний механізм підприємства (2001)

РОЗДІЛ 11. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

РОЗДІЛ 11. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ