Внутрішній економічний механізм підприємства (2001)