Внутрішній економічний механізм підприємства (2001)

РОЗДІЛ 10. АНАЛІЗ СИСТЕМИ «ВИТРАТИ—ВИПУСК—ПРИБУТОК»

РОЗДІЛ 10. АНАЛІЗ СИСТЕМИ «ВИТРАТИ—ВИПУСК—ПРИБУТОК»