Мотивація персоналу (2002)

3.4. Нові підходи до побудови тарифної системи

Інтереси забезпечення об’єктивної диференціації заробітної плати, зростання конкуренції на ринку товарів і послуг, настійна необхідність посилення стимулювальної ролі заробітної плати потребують запровадження нетрадиційних підходів до побудови тарифної системи.