Мотивація персоналу (2002)

4. HОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТА ЙОГО РОЛЬ У ВИЗНАЧЕННІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Важливою складовою механізму господарювання на виробничому рівні було і залишається нормування праці, необхідне за будь-якого доцільно організованого трудового процесу. Спочатку нормування обслуговувало потреби організації й планування трудової діяльності, а згодом перетворилось на інструмент розподілу продуктів праці. Розкриваючи сутність нормування праці та його місце у механізмі мотивації трудової діяльності, звернімо увагу на таке.