Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах (2003)

8.1. Основи організації обліку доходів, витрат та видатків

Доходи, видатки та витрати бюджетних установ є самостійними об’єктами обліку, проте в системі бухгалтерського обліку бюджетних установ розглядаються у взаємозв’язку, оскільки зв’язок між ними має причинно-наслідковий характер (схема на рис. 8.1).Доходи бюджетних установ мають специфічний характер: поділяються на доходи загального і спеціального фондів, порядок формування яких регулюється окремими нормативними актами щодо кожного. Видатки і витрати бюджетних установ відбивають, з одного боку, джерела їх забезпечення — зазначені фонди (загальний і спеціальний), а з іншого боку — характеризують дві економічні категорії, що визначають специфіку господарської діяльності бюджетних установ.

Зауважимо, що в загальній системі бухгалтерського обліку бюджетних установ саме облік доходів і видатків є найскладнішим і найвідповідальнішим, про що, до речі, свідчить традиційна друга назва системи — бухгалтерський облік виконання кошторису доходів і видатків. Отже, питання організації обліку зазначених напрямків потребує найдокладнішої розробки й опрацювання. Загальні завдання організації бухгалтерського обліку доходів, видатків та витрат такі:

забезпечення якісних показників щодо процесу планування доходів і видатків майбутнього року;

побудова механізму своєчасного та достовірного фіксування інформації щодо отриманих доходів та здійснених видатків і витрат;

забезпечення безперервності інформаційних потоків щодо оперативних даних за зазначеними об’єктами обліку між бухгалтерською службою і апаратом управління установи в особі керівника;

формування робочої номенклатури економічної класифікації видатків;

розробка робочої номенклатури статей витрат;

забезпечення отримання достовірної інформації про результати виконання кошторису доходів і видатків.

До нормативних документів, що регулюють питання обліку та планування доходів, видатків та витрат, належать:

Постанова Кабінету Міністрів від 28.02.02 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

Наказ Державного казначейства України від 22.01.01 № 3 «Про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками»;

Наказ Міністерства фінансів України від 15.05.02 № 319 «Про затвердження Порядку призупинення бюджетних асигнувань»;

Наказ Державного казначейства України від 10.08.01 № 140 «Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умов функціонування внутрішньої платіжної системи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.02 № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання»;

Наказ Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 № 63 «Про затвердження Інструкції про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ»;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.01 № 119 «Про затвердження “Методичних рекомендацій щодо застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” при визначенні кошторисної вартості НДДКР»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих закладах освіти»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.97 № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами»;

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 16.07.2001 № 549/333/147 «Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних послуг підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.01 № 556 «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 № 798 «Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватись підрозділами Державної охорони Міністерства внутрішніх справ»;

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 07.09.2000 № 611/215/194 «Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МВС України і Порядку внесення суб’єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 383 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися підрозділами матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1659 «Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.2000 № 1619 «Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 № 798 «Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2266 «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1999 № 1432 «Про затвердження переліку державних платних послуг, які надаються науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 № 1379 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 644 «Про затвердження переліку додаткових платних послуг, які надаються аварійно-рятувальними службами»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 647 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної політики»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1430 «Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.1997 № 534 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 855 «Про затвердження переліку платних послуг у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.1999 № 524 «Про надання деяких платних послуг Комітетом по нагляду за охороною праці» та інші.